04 dec 2015 08:00

04 dec 2015 08:00

Skåne tvekar om stort IT-projekt

VÄSTRA GÖTALAND: Västra Götaland och Stockholm kan få fortsätta själva

Västra Götaland, Stockholm och Skåne jobbar med att skapa ett gemensamt IT-system, men Skåne tvekar.

– De har akuta problem, säger Ann Söderström, ordförande i projektets styrgrupp.

De tre landstingen ska, under projektnamnet 3R, skapa framtidens system där bland annat information om en patient bara ska behövas läggas in en gång. Sedan ska alla vårdnivåer, som är berörda, kunna se vad som är aktuellt.

Upphandlingsfas

Just nu är projektet inne i en upphandlingsfas, där parterna ska bestämma vad de vill ha och utifrån det fortsätta arbetet.

Skåne kan inte vänta, utan måste komma framåt snabbare än projektet erbjuder. Därför har den sydliga regionen bestämt sig för att uppgradera sitt nuvarande system Melior så snabbt som det går. Efter det ska systemet utvärderas. Uppfyller det tillräckligt av kraven så kanske Skåne anser att de inte behöver delta i 3R-jobbet.

– Det finns ännu inget formellt politiskt beslut i Skåne, men de måste göra något snabbt, säger Ann Söderström, som även är hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.

Innebär det större kostnader för regionen?

– Vi får göra mer av jobbet, men kostnadsmässigt blir det inga stora skillnader. Just nu titta vi mycket på olika sammanhang, bland annat hur patienten följer en kedja med vård hos sjukhuset, primärvården och kommunen. Systemet måste vara stödjande och ge personalen mer tid till vård.

Hon räknar med att Skåne kommer att vara med i arbetet när systemen ska standardiseras.

Henrik Fritzon (S), regionråd i Skåne, bekräftar att det inte är någon konflikt och att de kommer att i någon form ingå i samarbetet.

– 3R är även ett sätt att utvecklas policyer och standarder. Där kommer vi ha samarbetet som en viktig plattform, säger han till Dagens medicin.

De tre landstingen ska, under projektnamnet 3R, skapa framtidens system där bland annat information om en patient bara ska behövas läggas in en gång. Sedan ska alla vårdnivåer, som är berörda, kunna se vad som är aktuellt.

Upphandlingsfas

Just nu är projektet inne i en upphandlingsfas, där parterna ska bestämma vad de vill ha och utifrån det fortsätta arbetet.

Skåne kan inte vänta, utan måste komma framåt snabbare än projektet erbjuder. Därför har den sydliga regionen bestämt sig för att uppgradera sitt nuvarande system Melior så snabbt som det går. Efter det ska systemet utvärderas. Uppfyller det tillräckligt av kraven så kanske Skåne anser att de inte behöver delta i 3R-jobbet.

– Det finns ännu inget formellt politiskt beslut i Skåne, men de måste göra något snabbt, säger Ann Söderström, som även är hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.

Innebär det större kostnader för regionen?

– Vi får göra mer av jobbet, men kostnadsmässigt blir det inga stora skillnader. Just nu titta vi mycket på olika sammanhang, bland annat hur patienten följer en kedja med vård hos sjukhuset, primärvården och kommunen. Systemet måste vara stödjande och ge personalen mer tid till vård.

Hon räknar med att Skåne kommer att vara med i arbetet när systemen ska standardiseras.

Henrik Fritzon (S), regionråd i Skåne, bekräftar att det inte är någon konflikt och att de kommer att i någon form ingå i samarbetet.

– 3R är även ett sätt att utvecklas policyer och standarder. Där kommer vi ha samarbetet som en viktig plattform, säger han till Dagens medicin.