09 dec 2015 16:35

09 dec 2015 17:56

Kraftig ökning av nya jobb till 2017

SKARABORG: Ungdomsarbetslösheten spås minska

Läget på arbetsmarknaden ljusnar för unga skaraborgare mellan 20–24 år de närmaste två åren. Fortsatt stark konjunktur och framtidstro leder till nyanställningar och ökad sysselsättning spår Arbetsförmedlingen i en ny prognos.

Störst optimism finns inom byggbranschen och den privata tjänstesektorn, men även inom offentlig sektor ökar rekryteringsbehoven.

Sysselsättningen beräknas öka med cirka 11 000 personer under 2016 i länet under de kommande två åren och totalt 140 000 personer i hela landet.

– Det ser positivt ut och arbetslösheten för ungdomar kommer fortsätta att sjunka, säger Magnus Oscarsson, arbetsförmedlingschef i Skövde.

Viktigt med utbildning

För hela riket spås arbetslösheten sjunka från 7,5 procent under 2015 till 6,6 procent 2017.

Stark tillväxt inom den privata tjänstesektorn och offentliga sektorer som vård, skola och omsorg driver på utvecklingen på jobbmarknaden.

Områden som handel, hotell- och restaurang har fortsatt stor efterfrågan efter arbetskraft och pekas ut som branscher där unga har goda chanser att få jobb de närmaste åren.

– Samtidigt ser vi att det finns en grupp som får allt svårare att få jobb, och det är de som saknar gymnasial utbildning, säger Oscarsson.

Även inom bygg- och anläggningsbranschen tros konjunkturen vara stark under 2016 och 2017, men här är jobbtillväxten inte lika stark på grund av brist på utbildad arbetskraft.

Detta gäller även delar av den offentliga tjänstesektorn där arbetsgivarna kämpar för att hitta rätt kompetens.

– Det finns områden inom kommuner och landsting där detta blir en knäckfråga framöver.

Störst optimism finns inom byggbranschen och den privata tjänstesektorn, men även inom offentlig sektor ökar rekryteringsbehoven.

Sysselsättningen beräknas öka med cirka 11 000 personer under 2016 i länet under de kommande två åren och totalt 140 000 personer i hela landet.

– Det ser positivt ut och arbetslösheten för ungdomar kommer fortsätta att sjunka, säger Magnus Oscarsson, arbetsförmedlingschef i Skövde.

Viktigt med utbildning

För hela riket spås arbetslösheten sjunka från 7,5 procent under 2015 till 6,6 procent 2017.

Stark tillväxt inom den privata tjänstesektorn och offentliga sektorer som vård, skola och omsorg driver på utvecklingen på jobbmarknaden.

Områden som handel, hotell- och restaurang har fortsatt stor efterfrågan efter arbetskraft och pekas ut som branscher där unga har goda chanser att få jobb de närmaste åren.

– Samtidigt ser vi att det finns en grupp som får allt svårare att få jobb, och det är de som saknar gymnasial utbildning, säger Oscarsson.

Även inom bygg- och anläggningsbranschen tros konjunkturen vara stark under 2016 och 2017, men här är jobbtillväxten inte lika stark på grund av brist på utbildad arbetskraft.

Detta gäller även delar av den offentliga tjänstesektorn där arbetsgivarna kämpar för att hitta rätt kompetens.

– Det finns områden inom kommuner och landsting där detta blir en knäckfråga framöver.