11 dec 2015 10:00

11 dec 2015 10:00

Partistöd för 55 miljoner ska redovisas

VÄSTRA GÖTALAND: Lagändring ökar insynen

Drygt 55 miljoner betalas ut i partistöd i regionen varje år men nu ska partierna redovisa pengarna.
– Alla ska kunna se hur partierna använder pengarna, säger Joakim Larsson (MP), regionfullmäktiges ordförande.

Redovisningsplikten är en effekt av en ändring i kommunallagen.

Tidigare har partierna inte behövt redovisa hur de använt stödet, men från och med årsskiftet blir det annorlunda.

Lika för alla

– Vi kommer att utforma en blankett där partierna får ange vad de gjort med partistödet. Det kommer att bli lika för alla, blanketten blir en offentlig handling som alla, både media och allmänhet, kan ta del av. Vi tycker att det är jättebra att transparensen ökar, säger Joakim Larsson.

Enligt samma lag ska stödet till partierna gå till att stärka deras ställning i den regionala demokratin. Hur pengarna används varierar men de flesta har det till utbildningar, information och administration.

Påverkas inte

De politiska sekreterarna som partierna har rätt till, efter storlek, är däremot anställda av regionstyrelsen och påverkar därmed inte partistödet.

Stödet brukar beräknas efter ett belopp per invånare i januari året innan partistödet utbetalas. För 2016 är beloppet 34,02 kronor per invånare vilket innebär att drygt 55,6 miljoner kommer att utgå i partistöd nästa år.

Fast stöd

Varje parti har ett fast stöd på 975 410 kronor. Sedan får partierna 321 005 kronor per mandat. Socialdemokraterna har flest (46) mandat vilket innebär att partiet 15 741 618 kronor under 2016.

Stödet betalas ut två gånger per år. Redovisningen ska gälla för hela året och lämnas till regionfullmäktige senast sex månader efter det aktuella årets utgång.

Redovisningsplikten är en effekt av en ändring i kommunallagen.

Tidigare har partierna inte behövt redovisa hur de använt stödet, men från och med årsskiftet blir det annorlunda.

Lika för alla

– Vi kommer att utforma en blankett där partierna får ange vad de gjort med partistödet. Det kommer att bli lika för alla, blanketten blir en offentlig handling som alla, både media och allmänhet, kan ta del av. Vi tycker att det är jättebra att transparensen ökar, säger Joakim Larsson.

Enligt samma lag ska stödet till partierna gå till att stärka deras ställning i den regionala demokratin. Hur pengarna används varierar men de flesta har det till utbildningar, information och administration.

Påverkas inte

De politiska sekreterarna som partierna har rätt till, efter storlek, är däremot anställda av regionstyrelsen och påverkar därmed inte partistödet.

Stödet brukar beräknas efter ett belopp per invånare i januari året innan partistödet utbetalas. För 2016 är beloppet 34,02 kronor per invånare vilket innebär att drygt 55,6 miljoner kommer att utgå i partistöd nästa år.

Fast stöd

Varje parti har ett fast stöd på 975 410 kronor. Sedan får partierna 321 005 kronor per mandat. Socialdemokraterna har flest (46) mandat vilket innebär att partiet 15 741 618 kronor under 2016.

Stödet betalas ut två gånger per år. Redovisningen ska gälla för hela året och lämnas till regionfullmäktige senast sex månader efter det aktuella årets utgång.

Stödet till partierna

Parti Mandat Fast stöd Mandat Totalt

S 46 975 410 14 766 208 15 741 618

M 33 975 410 10 593 149 11 568 559

L 11 975 410 3 531 050 4 506 460

KD 9 975 410 2 889 041 3 864 451

C 10 975 410 3 210 045 4 185 455

V 13 975 410 4 173 059 5 148 469

MP 13 975 410 4 173 059 5 148 469

SD 14 975 410 4 494 063 5 469 473

Totalt: 149 7 803 280 47 829 672 55 632 952

Källa: Västra Götalandsregionen