14 dec 2015 08:00

14 dec 2015 08:00

Avdelning hotas efter utredning

SKARABORG: Politiken nobbar tjänstemannaförslag om Mariestad

Enligt Skaraborgs sjukhus vårdplatsutredning är medicinavdelningen i Mariestad i farozonen, men politiken säger nej i dagsläget.

– Det är en utbudsfråga, vi behöver avdelningen, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

Vårdplatsutredningen har gjorts av tjänstemän på Skas och den ser bland annat över hela situationen med vårdplatser på sjukhusen.

Den presenterades, som en informationspunkt, vid det senaste styrelsemötet och en av punkterna i förslaget är att lägga ned medicinavdelningen, där patienter kan ligga över natt, vid sjukhuset i Mariestad. Verksamheten som bedrivs i nyrenoverade lokaler (2013), ska flyttas över till Skövde.

Beskedet fick ordföranden Ulla-Britt Hagström att reagera. Hon betonar att det inte kommer att bli något politiskt beslut, som det var tänkt, under styrelsemötet i januari.

– Vi vill ha en djupare analys och ha mer tid att behandla frågan. Det var en informationspunkt, men vi i styrelsen var inte förberedda.

Hon säger att avdelningen behövs, ur flera aspekter. Inte bara att det är en utbudsfråga, medicinavdelningen har 16 platser, och är en del av vuxenpsykiatrin.

– Den ska ha tillgång till slutenvårdsplatser i Mariestad och de ska finnas på medicinavdelningen.

När kan frågan dyka upp politiskt?

– Just nu håller vi på med en risk- och konsekvensanalys, sedan ska vi ta in en extern resurs som ska hjälpa oss med hur vi ska gå vidare, bland annat med att se över utbudspunkter. Det jobbet ska vara klart innan halvårsskiftet. Innan dess kan det inte bli något beslut.

Ledningen på Skaraborgs sjukhus har inga kommentarer i dagsläget, utan hänvisar till att det är en pågående vårdplatsutredning och att det handlar om ett arbetsmaterial.

– Vi återkommer när det finns ett färdigt förslag. Utredningen berör hela sjukhuset och vad som händer i Mariestad är en del av helheten, säger kommunikationschefen Michael Malmborg.

Personalen vid avdelningen har fått information om vad som är på gång.

Anette Eliasson, Vårdförbundet, berättar att de fått en första information om förslaget.

– Vi har inte fått någon formell förhandlingsframställan.

Monica Malmkvist, Kommunal, menar att arbetsgivaren gjort fel, som redan informerat på enheten.

– Det är bara ett tjänstemannaförslag, det finns inga beslut. Att redan gå ut och informera skapar oro i onödan.

Vårdplatsutredningen har gjorts av tjänstemän på Skas och den ser bland annat över hela situationen med vårdplatser på sjukhusen.

Den presenterades, som en informationspunkt, vid det senaste styrelsemötet och en av punkterna i förslaget är att lägga ned medicinavdelningen, där patienter kan ligga över natt, vid sjukhuset i Mariestad. Verksamheten som bedrivs i nyrenoverade lokaler (2013), ska flyttas över till Skövde.

Beskedet fick ordföranden Ulla-Britt Hagström att reagera. Hon betonar att det inte kommer att bli något politiskt beslut, som det var tänkt, under styrelsemötet i januari.

– Vi vill ha en djupare analys och ha mer tid att behandla frågan. Det var en informationspunkt, men vi i styrelsen var inte förberedda.

Hon säger att avdelningen behövs, ur flera aspekter. Inte bara att det är en utbudsfråga, medicinavdelningen har 16 platser, och är en del av vuxenpsykiatrin.

– Den ska ha tillgång till slutenvårdsplatser i Mariestad och de ska finnas på medicinavdelningen.

När kan frågan dyka upp politiskt?

– Just nu håller vi på med en risk- och konsekvensanalys, sedan ska vi ta in en extern resurs som ska hjälpa oss med hur vi ska gå vidare, bland annat med att se över utbudspunkter. Det jobbet ska vara klart innan halvårsskiftet. Innan dess kan det inte bli något beslut.

Ledningen på Skaraborgs sjukhus har inga kommentarer i dagsläget, utan hänvisar till att det är en pågående vårdplatsutredning och att det handlar om ett arbetsmaterial.

– Vi återkommer när det finns ett färdigt förslag. Utredningen berör hela sjukhuset och vad som händer i Mariestad är en del av helheten, säger kommunikationschefen Michael Malmborg.

Personalen vid avdelningen har fått information om vad som är på gång.

Anette Eliasson, Vårdförbundet, berättar att de fått en första information om förslaget.

– Vi har inte fått någon formell förhandlingsframställan.

Monica Malmkvist, Kommunal, menar att arbetsgivaren gjort fel, som redan informerat på enheten.

– Det är bara ett tjänstemannaförslag, det finns inga beslut. Att redan gå ut och informera skapar oro i onödan.