14 dec 2015 15:35

15 dec 2015 06:43

"Ett grundlöst påstående"

LISA-MORDET: Åklagarens yttrande

Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm yttrar sig nu över Nerijus Bilevicius överklagande. Han kallar bland annat advokat Inger Rönnbäcks påstående om att utredningen inte bedrivits förutsättningslöst som ”ett helt grundlöst påstående”.

När Nerijus Bilevicius, som dömts för mordet på 17-åriga Lisa Holm, i förra veckan överklagade tingsrättsdomen var det med yrkandet att han ska frikännas. Han har hela tiden förnekat brott.

Nu yttrar sig vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm över överklagandet. Han bestrider yrkanden som advokat Inger Rönnbäck framförde i överklagandet. Han yrkar även att försvarets åberopade vittnesförhör med den före detta kriminalkommissarien Pål Johansson, som har arbetat i Palmegreuppen, avvisas. Detta eftersom Wennerholm menar att omständigheten som försvaret vill bevisa med är helt utan betydelse i målet. Och om hovrätten ändå tillåter förhöret, vill Wennerholm kalla polisens förhörsledare till hovrättsförhandlingen för att styrka att förhören med den mordmisstänkte har gått korrekt till.

Inger Rönnbäck sade nämligen i överklagandet till hovrätten att hennes klient under vissa av förhören utsattes för otillbörlig press. Wennerholm konstaterar i sitt yttrande till hovrätten att Bilevicius vid samtliga förhör har haft sin försvarare med sig som inte alls har reagerat vid förhörstillfällena.

Wennerholm kommenterar också en annan del i Rönnbäcks överklagande där hon kritiserar polis och åklagare för att utredningen i Lisa-fallet inte bedrivits förutsättningslös. Detta anser Wennerholm är ”ett helt grundlöst påstående”. Han säger bland annat att alla tips som kommit in till utredningen har undersökts och följts upp.

Även advokat Tore Brandtler, som företräder Lisa Holms familj, har yttrat sig över överklagandet. Han säger att det helt saknas anledning att ändra Skaraborgs tingsrätts dom. ”Rubriceringen är korrekt, påföljden är korrekt och utdömda skadestånd är korrekta”.

Rättegången i hovrätten inleds i mitten av januari.

När Nerijus Bilevicius, som dömts för mordet på 17-åriga Lisa Holm, i förra veckan överklagade tingsrättsdomen var det med yrkandet att han ska frikännas. Han har hela tiden förnekat brott.

Nu yttrar sig vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm över överklagandet. Han bestrider yrkanden som advokat Inger Rönnbäck framförde i överklagandet. Han yrkar även att försvarets åberopade vittnesförhör med den före detta kriminalkommissarien Pål Johansson, som har arbetat i Palmegreuppen, avvisas. Detta eftersom Wennerholm menar att omständigheten som försvaret vill bevisa med är helt utan betydelse i målet. Och om hovrätten ändå tillåter förhöret, vill Wennerholm kalla polisens förhörsledare till hovrättsförhandlingen för att styrka att förhören med den mordmisstänkte har gått korrekt till.

Inger Rönnbäck sade nämligen i överklagandet till hovrätten att hennes klient under vissa av förhören utsattes för otillbörlig press. Wennerholm konstaterar i sitt yttrande till hovrätten att Bilevicius vid samtliga förhör har haft sin försvarare med sig som inte alls har reagerat vid förhörstillfällena.

Wennerholm kommenterar också en annan del i Rönnbäcks överklagande där hon kritiserar polis och åklagare för att utredningen i Lisa-fallet inte bedrivits förutsättningslös. Detta anser Wennerholm är ”ett helt grundlöst påstående”. Han säger bland annat att alla tips som kommit in till utredningen har undersökts och följts upp.

Även advokat Tore Brandtler, som företräder Lisa Holms familj, har yttrat sig över överklagandet. Han säger att det helt saknas anledning att ändra Skaraborgs tingsrätts dom. ”Rubriceringen är korrekt, påföljden är korrekt och utdömda skadestånd är korrekta”.

Rättegången i hovrätten inleds i mitten av januari.