15 dec 2015 16:58

16 dec 2015 11:52

Vill inte ta ansvaret

VÄSTRA GÖTALAND: Regionen säger nej till Skas utbildningscenter för blåljus

Regionen vill inte ta över ansvaret för utbildningscentret inom blåljusområden som Skaraborgs sjukhus vill bygga upp.
– Vi stänger inte dörren men just nu kan vi inte engagera oss i det, säger ordföranden Jonas Andersson (L).

Skas har, i samarbete med bland andra högskolorna i Skövde och Borås, Skövde kommun, polisen, räddningstjänsten och försvaret, planer på att bygga ett center för utbildning, träning och utveckling inom olika blåljusområden. Ambulansverksamhet är en de inledande och viktigaste bitarna.

Skas har frågat hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, om den vill ta över ansvaret för utvecklingen av projektet som har en beräknad årskostnad på 8,75 miljoner kronor.

HSS säger nej

Under tisdagsmötet sa HSS nej till att ta över ansvaret. Jonas Andersson påpekar att det finns flera osäkerhetsfaktorer.

– Intresset bland övriga ambulansverksamheter att skicka folk på vidareutbildning är oklart. Det finns anledning att se över organisationen för hela ambulanssjukvården. Det som finns i Skövde är ett spännande moment, men vi är kanske inte där ännu, säger Jonas Andersson.

1177 ska ses över

HSS tog även beslut om att ge hälso- och sjukvårdsdirektören uppdrag att se över hur telefonrådgivningen 1177, som har tillgänglighetsproblem, ska utvecklas. I det nya uppdraget ingår att se över hur den nya tekniken kan användas, men även om hela tjänsten ska upphandlas.

– Vi ska titta på alla möjligheter, säger HSS förste vice ordförande Tony Johansson (MP).

S och V tycker majoriteten går för fort fram.

– Vi håller med om att innovationsupphandla, men vill hålla isär uppdragen så att det inte blir en diskussion om vem som ska utföra tjänsten, säger andre vice ordföranden Jim Aleberg (S).

HSS tog beslut om åtgärderna för som ska stärka psykiatrin under 2016. Bland annat går pengar till en mottagning för svår stressrelaterad psykiskt ohälsa, ätstörningsvård, öppenvård inom specialistpsykiatrin samt en generell förstärkning.

Skas har, i samarbete med bland andra högskolorna i Skövde och Borås, Skövde kommun, polisen, räddningstjänsten och försvaret, planer på att bygga ett center för utbildning, träning och utveckling inom olika blåljusområden. Ambulansverksamhet är en de inledande och viktigaste bitarna.

Skas har frågat hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, om den vill ta över ansvaret för utvecklingen av projektet som har en beräknad årskostnad på 8,75 miljoner kronor.

HSS säger nej

Under tisdagsmötet sa HSS nej till att ta över ansvaret. Jonas Andersson påpekar att det finns flera osäkerhetsfaktorer.

– Intresset bland övriga ambulansverksamheter att skicka folk på vidareutbildning är oklart. Det finns anledning att se över organisationen för hela ambulanssjukvården. Det som finns i Skövde är ett spännande moment, men vi är kanske inte där ännu, säger Jonas Andersson.

1177 ska ses över

HSS tog även beslut om att ge hälso- och sjukvårdsdirektören uppdrag att se över hur telefonrådgivningen 1177, som har tillgänglighetsproblem, ska utvecklas. I det nya uppdraget ingår att se över hur den nya tekniken kan användas, men även om hela tjänsten ska upphandlas.

– Vi ska titta på alla möjligheter, säger HSS förste vice ordförande Tony Johansson (MP).

S och V tycker majoriteten går för fort fram.

– Vi håller med om att innovationsupphandla, men vill hålla isär uppdragen så att det inte blir en diskussion om vem som ska utföra tjänsten, säger andre vice ordföranden Jim Aleberg (S).

HSS tog beslut om åtgärderna för som ska stärka psykiatrin under 2016. Bland annat går pengar till en mottagning för svår stressrelaterad psykiskt ohälsa, ätstörningsvård, öppenvård inom specialistpsykiatrin samt en generell förstärkning.