18 dec 2015 11:56

18 dec 2015 11:56

Ivo ger Skas kritik för två olika fall

SKARABORG: Bristande övervakning

Skaraborgs sjukhus får kritik av Ivo för två fall där barn inte fick tillräcklig fosterövervakning.

Det första fallet rör en kvinna som observerades på BB på grund av havandeskapsförgiftning. Vid ankomsten hade inte förlossningsarbetet kommit i gång, och under kvällen kontaktade barnmorskan tjänstgörande läkare två gånger på grund av oro för patienten. Enligt Ivo framgår det inte av journalen om läkaren träffade patienten eller vilken bedömning som gjordes. På morgonen kunde inte barnmorskan hitta några hjärtljud från barnet, ett akut kejsarsnitt genomfördes men barnets liv kunde inte räddas.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar Skas för bristande fosterövervakning samt att sjukhuset inte utrett det inträffade i tillräcklig grad. Ivo saknar en uppföljning av de avvikande fosterhjärtljuden.

”Icke bedömbar”

Det andra fallet rör en kvinna som sökte vård för minskade fosterrörelser. Vid besöket i graviditetsvecka 33, var fostrets hjärtfrekvens ”icke bedömbar”, men mamman skickades hem med lugnande besked. Två veckor senare sökte mamman upp kliniken igen, men det resulterade inte i några vidare övervakningsåtgärder.

Under vecka 36 sattes förlossningen i gång och den avslutades med ett kejsarsnitt. Några dagar senare visade en undersökning att barnet fått skador, troligen orsakade av otillräcklig blodtillförsel, samt permanenta hjärnskador.

Ivo ger kritik för bristande vård i samband med minskade fosterrörelser. Ivo menar att det är förvånansvärt sparsamt med bedömningar av patienten, då inga normala hjärtfrekvenskurvor registrerades på över två veckor. Två månader efter händelsen registrerades det som en vårdskada.

Det första fallet rör en kvinna som observerades på BB på grund av havandeskapsförgiftning. Vid ankomsten hade inte förlossningsarbetet kommit i gång, och under kvällen kontaktade barnmorskan tjänstgörande läkare två gånger på grund av oro för patienten. Enligt Ivo framgår det inte av journalen om läkaren träffade patienten eller vilken bedömning som gjordes. På morgonen kunde inte barnmorskan hitta några hjärtljud från barnet, ett akut kejsarsnitt genomfördes men barnets liv kunde inte räddas.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar Skas för bristande fosterövervakning samt att sjukhuset inte utrett det inträffade i tillräcklig grad. Ivo saknar en uppföljning av de avvikande fosterhjärtljuden.

”Icke bedömbar”

Det andra fallet rör en kvinna som sökte vård för minskade fosterrörelser. Vid besöket i graviditetsvecka 33, var fostrets hjärtfrekvens ”icke bedömbar”, men mamman skickades hem med lugnande besked. Två veckor senare sökte mamman upp kliniken igen, men det resulterade inte i några vidare övervakningsåtgärder.

Under vecka 36 sattes förlossningen i gång och den avslutades med ett kejsarsnitt. Några dagar senare visade en undersökning att barnet fått skador, troligen orsakade av otillräcklig blodtillförsel, samt permanenta hjärnskador.

Ivo ger kritik för bristande vård i samband med minskade fosterrörelser. Ivo menar att det är förvånansvärt sparsamt med bedömningar av patienten, då inga normala hjärtfrekvenskurvor registrerades på över två veckor. Två månader efter händelsen registrerades det som en vårdskada.