30 dec 2015 06:00

30 dec 2015 06:27

Många behöver en god man

SKARABORG: God man för ensamkommande barn

Det behövs fler gode män, framförallt till ensamkommande barn.
– Behovet är jättestort, man tror hela tiden att man har kommit i kapp men då behövs det några till, säger Bengt Ferm, överförmyndare i Tibro.

En person som av någon anledning inte klarar av att bevaka sina egna rättigheter kan tilldelas en god man. Samma sak gäller för personer under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Just nu är det många barn som väntar på ett uppehållstillstånd och behovet av fler gode män är stort.

– Vi behöver nya krafter helt enkelt, säger Ewa Larsson, överförmyndare i Hjo.

Som överförmyndare ansvarar hon för rekryteringen av gode män och hon är rädd för att det ska komma in privata företag på marknaden om de inte lyckas locka till sig fler som kan ta sig an uppdraget. Hennes farhågor är att det på så sätt skulle bli dyrare för skattebetalarna och utnyttjas av personer som vill tjäna pengar på flyktingkrisen.

– Det är någonting du gör för att du vill hjälpa och för att du är engagerad, säger Ewa Larsson.

Olika uppgifter

En god man har rätt och även skyldighet att bestämma över frågor som rör personen som han eller hon företräder. Det kan handla om personliga, ekonomiska och rättsliga saker som till exempel hälsoundersökningar, vad pengarna ska användas till, utvecklingssamtal och kontakt med olika myndigheter. Till en början krävs det ganska mycket jobb men efter en tid rullar det mesta på.

– Du kan knappast inte ha ett heltidsjobb. Det passar för pigga pensionärer och det finns det gott om, säger Ewa Larsson.

Ersättningen varierar och ligger på mellan 1 000 och 3 000 kronor per månad för varje person en god man tar sig an.

Samhällets ansvar

Oftast bor barnet på ett boende eller i ett familjehem och en god man ansvarar inte för själva vårdnaden men ser till att barnet har allt det behöver.

– Det är samhället som ska ta hand om barnet och den gode mannens uppgift att se till att samhället gör det, säger Claes Kjellberg, överförmyndare i Karlsborg.

Han blir fundersam när har hör personer som inte tycker att det är deras ensak att stötta barnen.

– De tänker att de som har ställt till det får fixa det men nu är barnen här, nu gäller det att ta hand om dem, säger Claes Kjellberg.

Han understryker att det är jätteviktigt att de ensamkommande barnen tidigt får en god man. På så sätt blir de snabbare en del av samhället, vilket gör det lättare att påverka dem i en bra riktning.

– Tar vi inte emot dem och behandlar dem rätt så blir det problem i framtiden, säger Claes Kjellberg.

En person som av någon anledning inte klarar av att bevaka sina egna rättigheter kan tilldelas en god man. Samma sak gäller för personer under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Just nu är det många barn som väntar på ett uppehållstillstånd och behovet av fler gode män är stort.

– Vi behöver nya krafter helt enkelt, säger Ewa Larsson, överförmyndare i Hjo.

Som överförmyndare ansvarar hon för rekryteringen av gode män och hon är rädd för att det ska komma in privata företag på marknaden om de inte lyckas locka till sig fler som kan ta sig an uppdraget. Hennes farhågor är att det på så sätt skulle bli dyrare för skattebetalarna och utnyttjas av personer som vill tjäna pengar på flyktingkrisen.

– Det är någonting du gör för att du vill hjälpa och för att du är engagerad, säger Ewa Larsson.

Olika uppgifter

En god man har rätt och även skyldighet att bestämma över frågor som rör personen som han eller hon företräder. Det kan handla om personliga, ekonomiska och rättsliga saker som till exempel hälsoundersökningar, vad pengarna ska användas till, utvecklingssamtal och kontakt med olika myndigheter. Till en början krävs det ganska mycket jobb men efter en tid rullar det mesta på.

– Du kan knappast inte ha ett heltidsjobb. Det passar för pigga pensionärer och det finns det gott om, säger Ewa Larsson.

Ersättningen varierar och ligger på mellan 1 000 och 3 000 kronor per månad för varje person en god man tar sig an.

Samhällets ansvar

Oftast bor barnet på ett boende eller i ett familjehem och en god man ansvarar inte för själva vårdnaden men ser till att barnet har allt det behöver.

– Det är samhället som ska ta hand om barnet och den gode mannens uppgift att se till att samhället gör det, säger Claes Kjellberg, överförmyndare i Karlsborg.

Han blir fundersam när har hör personer som inte tycker att det är deras ensak att stötta barnen.

– De tänker att de som har ställt till det får fixa det men nu är barnen här, nu gäller det att ta hand om dem, säger Claes Kjellberg.

Han understryker att det är jätteviktigt att de ensamkommande barnen tidigt får en god man. På så sätt blir de snabbare en del av samhället, vilket gör det lättare att påverka dem i en bra riktning.

– Tar vi inte emot dem och behandlar dem rätt så blir det problem i framtiden, säger Claes Kjellberg.