05 jan 2016 11:35

05 jan 2016 11:35

Läs journal på internet

VÄSTRA GÖTALAND: Ökade möjligheter för patienter

Från och med 4 april ska patienter i regionen kunna läsa sina journaler på nätet.
– Det är en självklarhet att kunna ta del av informationen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Uppsala och Skåne var först ut med att erbjuda befolkningen möjligheten att kunna läsa journalinformation via nätet. Sedan dess har ytterligare fem landsting anslutit sig till systemet och under 2016 ska ytterligare elva, inklusive Västra Götaland, införa systemet.

4 april inleds verksamheten och då kan patienterna logga in sig, genom sin e-legitimation, via Vårdguiden 1177.se.

– Tanken är att alla journalanteckningar ska finnas på nätet, men det kommer att införas successivt. Vi inleder med sjukhusjournalsystemet Melior, sedan kommer det följas av Närhälsan, säger Ann Söderström.

Laglig rätt

Hon betonar att det redan nu finns en laglig rätt att ta del av sin journal, genom att begära ut kopior.

– Men det är inte många som gör det. Nu när man kan gå in via datorn blir det en stor förändring. Nu kommer fler bli delaktiga i sin vård, genom att de kan se vad som står i journalen. Det blir mer patientsäkert, säger Söderström.

Kommer patienterna att kunna se allt i sin journal?

– Det finns ett nationellt regelverk som styr, men det är tanken. Sedan kan en läkare göra undantag om något, av någon anledning, inte bedöms vara lämpligt men den möjligheten ska användas sparsamt.

Västra Götaland har täta kontakter med Uppsala och Skåne, som använt sig av systemet under några år.

I de landstingen var det ett stort intresse från patienterna i början, sedan sjönk användandet.

– Många fasade för att patienter som såg sin information skulle feltolka den och bli oroade i onödan, men det har inte varit någon större fara; de flesta patienterna är pålästa och engagerade.

Vad tycker läkarna?

– Journalerna är ju personalens arbetsredskap, men patienterna ska ju kunna läsa dem. Många läkare har varit motståndare, men det gäller ju att skriva så att alla förstår och majoriteten av läkarna tycker att det är bra.

Uppsala och Skåne var först ut med att erbjuda befolkningen möjligheten att kunna läsa journalinformation via nätet. Sedan dess har ytterligare fem landsting anslutit sig till systemet och under 2016 ska ytterligare elva, inklusive Västra Götaland, införa systemet.

4 april inleds verksamheten och då kan patienterna logga in sig, genom sin e-legitimation, via Vårdguiden 1177.se.

– Tanken är att alla journalanteckningar ska finnas på nätet, men det kommer att införas successivt. Vi inleder med sjukhusjournalsystemet Melior, sedan kommer det följas av Närhälsan, säger Ann Söderström.

Laglig rätt

Hon betonar att det redan nu finns en laglig rätt att ta del av sin journal, genom att begära ut kopior.

– Men det är inte många som gör det. Nu när man kan gå in via datorn blir det en stor förändring. Nu kommer fler bli delaktiga i sin vård, genom att de kan se vad som står i journalen. Det blir mer patientsäkert, säger Söderström.

Kommer patienterna att kunna se allt i sin journal?

– Det finns ett nationellt regelverk som styr, men det är tanken. Sedan kan en läkare göra undantag om något, av någon anledning, inte bedöms vara lämpligt men den möjligheten ska användas sparsamt.

Västra Götaland har täta kontakter med Uppsala och Skåne, som använt sig av systemet under några år.

I de landstingen var det ett stort intresse från patienterna i början, sedan sjönk användandet.

– Många fasade för att patienter som såg sin information skulle feltolka den och bli oroade i onödan, men det har inte varit någon större fara; de flesta patienterna är pålästa och engagerade.

Vad tycker läkarna?

– Journalerna är ju personalens arbetsredskap, men patienterna ska ju kunna läsa dem. Många läkare har varit motståndare, men det gäller ju att skriva så att alla förstår och majoriteten av läkarna tycker att det är bra.