05 jan 2016 15:15

05 jan 2016 15:15

Överklagar beslut

VÄSTRA GÖTALAND: Västtrafik går vidare med Trafikverkets prioritering

Västtrafik överklagade Trafikverkets prioritering av tågavgångar på västra stambanan under årets renoveringsarbeten till Transportstyrelsen.

– Vi kan inte bara stå och se på. Vi måste tuffa till oss, säger vice ordföranden Alex Bergström (S).

Snart börjar Trafikverket byta kontaktledningar norr och söder om Skövde.

Begränsat utrymme

Arbetet pågår under åtta månader, utrymmet blir begränsat och Västtrafik måste ställa in två tredjedelar av sin trafik, medan SJ och MTR, som kör fjärrtrafik, i stort kan köra på som vanligt. Regiontrafiken prioriteras lägre.

Västtrafik har protesterat mot prioriteringen som styr fördelningen. Bolaget har bland annat uppvaktat infrastrukturminister Anna Johansson (S). Nu har även Transportstyrelsen kontaktats och beslutet har överklagats. Brevet skickades veckan innan jul, men Västtrafik har ännu inte fått något svar.

– Det blir en slags kontrollinstans för Trafikverket. Vi måste visa att vi inte finner oss i den situation som råder just nu. Det är oroande om prioriteringen Trafikverket gjort blir prejudicerande, trafikbolagen i Stockholm och Halland är bara några som oroas, säger Alex Bergström.

Renoveringen kring Skövde inleds på måndag. Västtrafik räknar med att cirka 3 000 pendlar dagligen mellan Skövde och Göteborg.

– Vi kan inte bara stå och se på. Vi måste tuffa till oss, säger vice ordföranden Alex Bergström (S).

Snart börjar Trafikverket byta kontaktledningar norr och söder om Skövde.

Begränsat utrymme

Arbetet pågår under åtta månader, utrymmet blir begränsat och Västtrafik måste ställa in två tredjedelar av sin trafik, medan SJ och MTR, som kör fjärrtrafik, i stort kan köra på som vanligt. Regiontrafiken prioriteras lägre.

Västtrafik har protesterat mot prioriteringen som styr fördelningen. Bolaget har bland annat uppvaktat infrastrukturminister Anna Johansson (S). Nu har även Transportstyrelsen kontaktats och beslutet har överklagats. Brevet skickades veckan innan jul, men Västtrafik har ännu inte fått något svar.

– Det blir en slags kontrollinstans för Trafikverket. Vi måste visa att vi inte finner oss i den situation som råder just nu. Det är oroande om prioriteringen Trafikverket gjort blir prejudicerande, trafikbolagen i Stockholm och Halland är bara några som oroas, säger Alex Bergström.

Renoveringen kring Skövde inleds på måndag. Västtrafik räknar med att cirka 3 000 pendlar dagligen mellan Skövde och Göteborg.