06 jan 2016 19:40

07 jan 2016 07:39

Stänger av wifi

SKARABORG: Frizon

Vilanbadet i Skara har stängt av den fria internetuppkopplingen för besökarna.

Enligt uppgifter i Skaraborgs läns tidning, SKLT, har badhuset slutat erbjuda besökarna fritt internet. Servicen har inte ens funnits i ett år men personalen kan redan konstatera att andelen badgäster som tar med mobiltelefonerna in till bassängerna har ökat.

De märker att föräldrarna håller sämre koll på sina barn och i stället riktar uppmärksamheten mot skärmarna. Införandet har också medfört att fler har börjat fotografera inne på anläggningen, trots att det är mot verksamhetens policy.

Tidningen skriver att uppkopplingsmöjligheterna har varit avstängda sedan två månader tillbaka men att det i dagsläget inte råder något skärmförbud på badhuset.

 

Enligt uppgifter i Skaraborgs läns tidning, SKLT, har badhuset slutat erbjuda besökarna fritt internet. Servicen har inte ens funnits i ett år men personalen kan redan konstatera att andelen badgäster som tar med mobiltelefonerna in till bassängerna har ökat.

De märker att föräldrarna håller sämre koll på sina barn och i stället riktar uppmärksamheten mot skärmarna. Införandet har också medfört att fler har börjat fotografera inne på anläggningen, trots att det är mot verksamhetens policy.

Tidningen skriver att uppkopplingsmöjligheterna har varit avstängda sedan två månader tillbaka men att det i dagsläget inte råder något skärmförbud på badhuset.