08 jan 2016 15:05

08 jan 2016 15:05

Bytet på stambanan börjar

SKARABORG: Nya kontaktledningar mellan Moholm och Falköping

Nu är det dags för bytet av kontaktledningar på Västra stambanan mellan Moholm och Falköping.

Nu i kväll, fredag, påbörjar Trafikverket jobbet med att byta ut kontaktledningssystemet på Västra stambanan mellan Moholm och Falköping. Först ut är sträckan mellan Skövde och Regumatorp.

Alla kontaktledningar, stolpar och kablar på den sex mil långa dubbelspårsträckan ska bytas ut. Trafikverket förbereder även för ett nytt strömförsörjningssystem som är mer energieffektivt än dagens system.

Trafikverket menar att kontaktledningsbytet gör att risken för driftsstörningar minskar och att man ökar tillförlitligheten för att tågen kommer fram i tid.

Sedan tidigare har kontaktledningarna på sträckan Laxå–Moholm bytts ut.

Under tiden som arbetet pågår begränsas framkomligheten. Snabbtågen prioriteras och Västtrafik måste ställa in många avgångar. Ett beslut som Västtrafik har överklagat.

Arbetet med kontaktledningsbytet kommer att pågå fram till september 2017.

Nu i kväll, fredag, påbörjar Trafikverket jobbet med att byta ut kontaktledningssystemet på Västra stambanan mellan Moholm och Falköping. Först ut är sträckan mellan Skövde och Regumatorp.

Alla kontaktledningar, stolpar och kablar på den sex mil långa dubbelspårsträckan ska bytas ut. Trafikverket förbereder även för ett nytt strömförsörjningssystem som är mer energieffektivt än dagens system.

Trafikverket menar att kontaktledningsbytet gör att risken för driftsstörningar minskar och att man ökar tillförlitligheten för att tågen kommer fram i tid.

Sedan tidigare har kontaktledningarna på sträckan Laxå–Moholm bytts ut.

Under tiden som arbetet pågår begränsas framkomligheten. Snabbtågen prioriteras och Västtrafik måste ställa in många avgångar. Ett beslut som Västtrafik har överklagat.

Arbetet med kontaktledningsbytet kommer att pågå fram till september 2017.