09 jan 2016 06:00

09 jan 2016 06:00

Neurologkliniken saknar specialister

SKARABORG: Oroande läkarbrist

Snart har samtliga specialistläkare lämnat neurologen på Skaraborgs sjukhus.
– Men det finns ingen risk för patientsäkerheten, säger chefläkare Stefan Håkansson.

Under de senaste åren har läkare efter läkare slutat på neurologen, där bland annat patienter med MS, Parkinsons sjukdom och epilepsi får hjälp, på Skas i Skövde. Om halvannan månad står kliniken utan egna specialistläkare. Kvar finns en kontrakterad stafettläkare samt en läkare som gör sin specialistutbildning.

– Det är brist på neurologer i hela Sverige. De dras till de stora städerna; de flesta som varit hos oss bor i Alingsås eller Göteborg, säger Stefan Håkansson.

Han konstaterar att situationen är olycklig, men att det just nu inte finns någon risk för patientsäkerheten.

– Det är alltid olyckligt om någon behöver vänta länge, men vi prioriterar noga.

Vill ha hjälp

Sjukhusledningen har godkänt att kliniken plockar in en extra hyrläkare. En utlandsrekryterad specialist börjar strax innan sommaren. Skas har dessutom pratat med neurologen vid Sahlgrenska i Göteborg om att få hjälp.

– Det verkar lovande, de vill se över situationen och se hur de kan hjälpa oss, säger Stefan Håkansson.

Han betonar att det är viktigt för de läkare som går under utbildning att det finns en specialist som kan ge nödvändig handledning.

– Sedan har vi duktiga sjuksköterskor. De gör mycket för patienterna men måste ha en läkare på kliniken, säger Håkansson.

Många är oroade

Flera patienter och anhöriga har hört av sig till SLA och varit oroliga för den bristande läkarbemanningen. De oroas bland annat över bristande kontinuitet och att de läkare som finns kvar får alldeles för mycket att göra.

Läkarföreningens ordförande Lars Olén kan inte minnas att någon klinik på Skas stått utan egna specialistläkare.

– Samtidigt är det en ung specialitet. Innan mitten av 70-talet fanns det ingen neurolog i Skaraborg. Tidigare sköttes behandlingen inom de övriga specialiteterna inom medicin, säger Olén.

Han säger att läkargruppen på kliniken aldrig varit fullbesatt, att det är svårt att rekrytera på landsbygden men att det inte finns något entydigt svar på varför läget är som det är på Skas.

– Den ene efter den andre har valt att dra. De har väl inte trivts eller haft personliga skäl att flytta. Någon har gått i pension.

Olén tillägger:

– Det är ledsamt och tråkigt. Samtidigt är det ingen lätt situation att börja rekrytera när så många har slutat.

Arbetsmiljön

I ansökan om att ta in en extra hyrläkare konstateras att ett nej från ledningen skulle leda till en omöjlig arbetssituation på enheten. Arbetsmiljön och patientsäkerheten skulle vara i fara och utbildningen bli lidande.

Verksamhetschef Annette Trenge Jarlshammar hade semester under fredagen och kunde inte nås för en kommentar.

 

Under de senaste åren har läkare efter läkare slutat på neurologen, där bland annat patienter med MS, Parkinsons sjukdom och epilepsi får hjälp, på Skas i Skövde. Om halvannan månad står kliniken utan egna specialistläkare. Kvar finns en kontrakterad stafettläkare samt en läkare som gör sin specialistutbildning.

– Det är brist på neurologer i hela Sverige. De dras till de stora städerna; de flesta som varit hos oss bor i Alingsås eller Göteborg, säger Stefan Håkansson.

Han konstaterar att situationen är olycklig, men att det just nu inte finns någon risk för patientsäkerheten.

– Det är alltid olyckligt om någon behöver vänta länge, men vi prioriterar noga.

Vill ha hjälp

Sjukhusledningen har godkänt att kliniken plockar in en extra hyrläkare. En utlandsrekryterad specialist börjar strax innan sommaren. Skas har dessutom pratat med neurologen vid Sahlgrenska i Göteborg om att få hjälp.

– Det verkar lovande, de vill se över situationen och se hur de kan hjälpa oss, säger Stefan Håkansson.

Han betonar att det är viktigt för de läkare som går under utbildning att det finns en specialist som kan ge nödvändig handledning.

– Sedan har vi duktiga sjuksköterskor. De gör mycket för patienterna men måste ha en läkare på kliniken, säger Håkansson.

Många är oroade

Flera patienter och anhöriga har hört av sig till SLA och varit oroliga för den bristande läkarbemanningen. De oroas bland annat över bristande kontinuitet och att de läkare som finns kvar får alldeles för mycket att göra.

Läkarföreningens ordförande Lars Olén kan inte minnas att någon klinik på Skas stått utan egna specialistläkare.

– Samtidigt är det en ung specialitet. Innan mitten av 70-talet fanns det ingen neurolog i Skaraborg. Tidigare sköttes behandlingen inom de övriga specialiteterna inom medicin, säger Olén.

Han säger att läkargruppen på kliniken aldrig varit fullbesatt, att det är svårt att rekrytera på landsbygden men att det inte finns något entydigt svar på varför läget är som det är på Skas.

– Den ene efter den andre har valt att dra. De har väl inte trivts eller haft personliga skäl att flytta. Någon har gått i pension.

Olén tillägger:

– Det är ledsamt och tråkigt. Samtidigt är det ingen lätt situation att börja rekrytera när så många har slutat.

Arbetsmiljön

I ansökan om att ta in en extra hyrläkare konstateras att ett nej från ledningen skulle leda till en omöjlig arbetssituation på enheten. Arbetsmiljön och patientsäkerheten skulle vara i fara och utbildningen bli lidande.

Verksamhetschef Annette Trenge Jarlshammar hade semester under fredagen och kunde inte nås för en kommentar.