14 jan 2016 07:17

14 jan 2016 07:17

Slut för nationella prov i årskurs 6

SKOLA

Lärarna ska få mer tid med eleverna. Nu går de nationella proven i SO och NO i årskurs 6 i graven.

– De nationella proven har inneburit, när de har blivit så här många, att alldeles för mycket tid har gått åt till att administrera proven och rätta proven, och det är tid som tas av lärarna och från eleverna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), till TT

I dag ska Regeringen besluta att förändra skolförordningen och därmed slopa de nationella proven i NO (ett av ämnena biologi, kemi eller fysik) och SO (samhällskunskap) i årskurs 6. Lärarna föreslås nu besluta om något annat prov ska läggas in i stället, men inga krav finns om att rapportera in resultaten.

Ser du någon risk för att lärarna tappar kunskap om elevernas kunskapsnivå?

– Nej, för de nationella proven av i dag fungerar inte bra för att mäta elevernas kunskapsnivå över tid, svarar Fridolin, till TT.

Sjätteklassarnas prov i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska påverkas inte av förändringen. Men där går utvecklingen mot digitalisering och central rättning, säger Gustav Fridolin.

– Det kommer också att spara tid för lärarna, men också att vi får en bättre trendmätning i svensk skola.

– De nationella proven har inneburit, när de har blivit så här många, att alldeles för mycket tid har gått åt till att administrera proven och rätta proven, och det är tid som tas av lärarna och från eleverna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), till TT

I dag ska Regeringen besluta att förändra skolförordningen och därmed slopa de nationella proven i NO (ett av ämnena biologi, kemi eller fysik) och SO (samhällskunskap) i årskurs 6. Lärarna föreslås nu besluta om något annat prov ska läggas in i stället, men inga krav finns om att rapportera in resultaten.

Ser du någon risk för att lärarna tappar kunskap om elevernas kunskapsnivå?

– Nej, för de nationella proven av i dag fungerar inte bra för att mäta elevernas kunskapsnivå över tid, svarar Fridolin, till TT.

Sjätteklassarnas prov i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska påverkas inte av förändringen. Men där går utvecklingen mot digitalisering och central rättning, säger Gustav Fridolin.

– Det kommer också att spara tid för lärarna, men också att vi får en bättre trendmätning i svensk skola.