14 jan 2016 06:00

14 jan 2016 20:19

Vill inte flytta till nya huset

REGIONEN: Regionstyrelsen lyssnade inte på Turistrådet

Regionägda Turistrådet Västsverige ville stanna i sina nuvarande lokaler och inte flytta till Regionens hus i Göteborg, men regionstyrelsen ville annat.
– Ägaren bestämmer, säger Turistrådets ordförande Conny Brännberg (KD).

2019 ska nya Regionens hus i Göteborg vara klart. Bygget, som ska uppföras i närheten av Centralstationen, kostar runt en miljard och ska vara arbetsplats för cirka 1 300 av regionens anställda.

I tisdags bestämde regionstyrelsen vilka verksamheter som ska finnas i det nya huset, och turistrådet tillhör de som ska fylla några av lokalerna.

Ville annorlunda

Men Turistrådet Västsverige, regionen helägda bolag för turism, ville stanna kvar i sina lokaler på Vasagatan 45 i centrala Göteborg även efter 2019 då det ska vara klart för inflyttning i det nya regionhuset.

Styrelsen betonade att en samlad bedömning var att det bästa för bolaget vore att stanna vid Vasagatan. Bolaget har många externa kontaktytor, är ett regionalt nav för besöksnäringen och egna lokaler är en avgörande beståndsdel. Det vill verka småskaligt, finnas i egna lokaler och inte vara en del av en samlokalisering.

– Vi har sett till bolagets bästa, säger ordföranden Conny Brännberg (KD).

Sex-årsavtal

Tidigare hade turistrådet, som har 30 anställda, lokaler på Avenyn. Lokalerna skulle renoveras men det var, enligt Skövdepolitikern Brännberg, inte aktuellt att flytta tillbaka. Hyran var hög och det var billigare på Vasagatan. Det skrevs ett sex-årigt avtal, vilket per år blev betydligt billigare än att skriva på tre år.

– I det läget trodde ingen på att ett nytt regionhus under 2019. Beslutet om ett sex-årigt avtal, togs i samförstånd, säger Brännberg.

Accepterar

Han och Turistrådet accepterar regionstyrelsens beslut.

– Ägaren bestämmer. De gör en annan bedömning än vi gör. Vi avvaktar och ser vad som händer, det är inte säkert att det är inflyttningsklart 2019.

Film i Väst har just nu lokaler i Göteborg, men i sommar flyttas de tre anställda till Trollhättan där bolaget har sitt säte. Kontoret på Östra Hamngatan sägs upp och när det finns behov av möteslokaler och kontor i Göteborg ska utrymme finnas i Regionens hus.

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) säger att Sahlgrenskas administration och viss personal inom VGR IT är de enda undantagen då tjänstemännen ska placeras i Regionens hus.

– Vi siktar på inflyttning 2019 och arbetet fortsätter. Att det ska byggas en bro över älven, att väg 45 och Västlänken finns i närheten trycker på vårt bygge. De vill helst ha vårt klart så fort som möjligt, säger Magnusson.

Fem vårdcentraler

Regionstyrelsen tog även beslut om att föreslår till fullmäktige, som har möte den 2 februari, att fem av Närhälsans vårdcentraler, bland annat den i Skara, ska avvecklas.

Kostnaderna för avvecklingarna beräknas bli 39,5, varav 22,4 i Skara, miljoner. Primärvårdsstyrelsen ska stå för den kostnaden.

2019 ska nya Regionens hus i Göteborg vara klart. Bygget, som ska uppföras i närheten av Centralstationen, kostar runt en miljard och ska vara arbetsplats för cirka 1 300 av regionens anställda.

I tisdags bestämde regionstyrelsen vilka verksamheter som ska finnas i det nya huset, och turistrådet tillhör de som ska fylla några av lokalerna.

Ville annorlunda

Men Turistrådet Västsverige, regionen helägda bolag för turism, ville stanna kvar i sina lokaler på Vasagatan 45 i centrala Göteborg även efter 2019 då det ska vara klart för inflyttning i det nya regionhuset.

Styrelsen betonade att en samlad bedömning var att det bästa för bolaget vore att stanna vid Vasagatan. Bolaget har många externa kontaktytor, är ett regionalt nav för besöksnäringen och egna lokaler är en avgörande beståndsdel. Det vill verka småskaligt, finnas i egna lokaler och inte vara en del av en samlokalisering.

– Vi har sett till bolagets bästa, säger ordföranden Conny Brännberg (KD).

Sex-årsavtal

Tidigare hade turistrådet, som har 30 anställda, lokaler på Avenyn. Lokalerna skulle renoveras men det var, enligt Skövdepolitikern Brännberg, inte aktuellt att flytta tillbaka. Hyran var hög och det var billigare på Vasagatan. Det skrevs ett sex-årigt avtal, vilket per år blev betydligt billigare än att skriva på tre år.

– I det läget trodde ingen på att ett nytt regionhus under 2019. Beslutet om ett sex-årigt avtal, togs i samförstånd, säger Brännberg.

Accepterar

Han och Turistrådet accepterar regionstyrelsens beslut.

– Ägaren bestämmer. De gör en annan bedömning än vi gör. Vi avvaktar och ser vad som händer, det är inte säkert att det är inflyttningsklart 2019.

Film i Väst har just nu lokaler i Göteborg, men i sommar flyttas de tre anställda till Trollhättan där bolaget har sitt säte. Kontoret på Östra Hamngatan sägs upp och när det finns behov av möteslokaler och kontor i Göteborg ska utrymme finnas i Regionens hus.

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) säger att Sahlgrenskas administration och viss personal inom VGR IT är de enda undantagen då tjänstemännen ska placeras i Regionens hus.

– Vi siktar på inflyttning 2019 och arbetet fortsätter. Att det ska byggas en bro över älven, att väg 45 och Västlänken finns i närheten trycker på vårt bygge. De vill helst ha vårt klart så fort som möjligt, säger Magnusson.

Fem vårdcentraler

Regionstyrelsen tog även beslut om att föreslår till fullmäktige, som har möte den 2 februari, att fem av Närhälsans vårdcentraler, bland annat den i Skara, ska avvecklas.

Kostnaderna för avvecklingarna beräknas bli 39,5, varav 22,4 i Skara, miljoner. Primärvårdsstyrelsen ska stå för den kostnaden.