04 feb 2016 16:39

04 feb 2016 16:39

Fyra av tio kliniker har röda siffror

REGIONEN: Folktandvårdens årsredovisning

Fyra av tio av folktandvårdens kliniker i Västra Götaland går med underskott. Ändå redovisar folktandvården ett överskott på 14,1 miljoner.

Styrelsen är nöjd med resultatet, i synnerhet då förvaltningen lämnat ett koncernbidrag till regionen på 21 miljoner kronor.

Samtidigt klarar bara 60 procent av klinikerna för allmäntandvård att visa upp ett positivt resultat. De senaste åren har siffran legat runt 80 procent men under 2015 blev det tuffare. Målet var att 90 procent skulle ha svarta siffror.

Tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson konstaterar att mycket beror på bemanningssituationen. Just nu fattas det mellan 15 och 20 tandhygienister samt cirka tio tandsköterskor i organisationen.

– Bland tandläkarna lyckas vi rekrytera, men det är svårt att behålla dem på klinikerna. Omsättningen blir stor och stabiliteten minskar, säger Gunnar Eriksson och tillägger:

– Storstadsregionen drar kraftigt. Många pendlar en tid men orkar inte med det i längden.

Samtidigt handlar det inte om några större ekonomiska avvikelser, enligt Eriksson

– Vi ser på totalen, och försöker behålla verksamhet i samtliga kommuner. Vi ska inte behöva lägga ned någon klinik, säger Eriksson.

Gunnar Eriksson konstaterar att det ekonomiska läget för klinikerna i Skaraborg motsvarar läget i regionen, där fyra av tio har underskott.

– Men vi lämnar inte ut resultat för enskilda kliniker.

Under 2015 tecknades 28 000 nya avtal om frisktandvård och i dagsläget har folktandvården avtal med 170 000 personer.

Folktandvården har ingen väntetid för prioriterade patientgrupper (barn, ungdomar, personer med rätt till tandvårdsstöd och de med akuta problem). De som inet tillhör någon av de grupperna får vänta längre än tidigare.

– Efterfrågan ökar, samtidigt har vi fått ökade uppgifter på grund av alla nyanlända, säger Eriksson.

Styrelsen är nöjd med resultatet, i synnerhet då förvaltningen lämnat ett koncernbidrag till regionen på 21 miljoner kronor.

Samtidigt klarar bara 60 procent av klinikerna för allmäntandvård att visa upp ett positivt resultat. De senaste åren har siffran legat runt 80 procent men under 2015 blev det tuffare. Målet var att 90 procent skulle ha svarta siffror.

Tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson konstaterar att mycket beror på bemanningssituationen. Just nu fattas det mellan 15 och 20 tandhygienister samt cirka tio tandsköterskor i organisationen.

– Bland tandläkarna lyckas vi rekrytera, men det är svårt att behålla dem på klinikerna. Omsättningen blir stor och stabiliteten minskar, säger Gunnar Eriksson och tillägger:

– Storstadsregionen drar kraftigt. Många pendlar en tid men orkar inte med det i längden.

Samtidigt handlar det inte om några större ekonomiska avvikelser, enligt Eriksson

– Vi ser på totalen, och försöker behålla verksamhet i samtliga kommuner. Vi ska inte behöva lägga ned någon klinik, säger Eriksson.

Gunnar Eriksson konstaterar att det ekonomiska läget för klinikerna i Skaraborg motsvarar läget i regionen, där fyra av tio har underskott.

– Men vi lämnar inte ut resultat för enskilda kliniker.

Under 2015 tecknades 28 000 nya avtal om frisktandvård och i dagsläget har folktandvården avtal med 170 000 personer.

Folktandvården har ingen väntetid för prioriterade patientgrupper (barn, ungdomar, personer med rätt till tandvårdsstöd och de med akuta problem). De som inet tillhör någon av de grupperna får vänta längre än tidigare.

– Efterfrågan ökar, samtidigt har vi fått ökade uppgifter på grund av alla nyanlända, säger Eriksson.