15 feb 2016 20:32

15 feb 2016 20:32

Anmälan efter självmord

SKARABORG

Skaraborgs sjukhus har Lex Maria-anmält en händelse som inträffade under hösten 2015.

En patient som hade tät kontakt med psykiatrin tog då sitt liv.

En patient som hade tät kontakt med psykiatrin tog då sitt liv.