16 feb 2016 16:16

16 feb 2016 16:17

Vill ha rökfritt i alla lokaler

VÄSTRA GÖTALAND: Regionen tar nästa steg

Regionen vill göra samtliga sina lokaler och miljöer rökfria.
– Vi är ju en hälsofrämjande organisation, säger personaldirektör Marina Olsson.

Sedan tidigare råder rökförbud i och omkring regionens sjukhus. Nu ska nästa steg tas. Samtliga regionens lokaler och de omgivningar som regionen råder över ska göras rökfria, enligt ett tjänstemannaförslag som tas upp under onsdagens personalutskott.

Om förslaget blir verklighet blir även administrativa lokaler, kulturverksamheter och depåer, för att bara nämna några, rökfria även om det inte förekommer patientnära arbete.

– Vi har många olika verksamheter, men det ska vara rökfritt i och kring samtliga lokaler, säger Marina Olsson.

Enligt riktlinjen kommer rökning endast tillåtas utanför arbetstid, vid obetald rast och i civila kläder som inte används vid patientkontakt. Flextiden får inte användas för en rökpaus.

Vad händer om någon bryter mot riktlinjen?

– Det kan bli disciplinära åtgärder.

När börjar riktlinjen verka?

– Vi börjar jobba med det så fort beslutet är taget.

Redan 2008 tog regionen en riktlinje om dofter och tobaksrök.

Sedan tidigare råder rökförbud i och omkring regionens sjukhus. Nu ska nästa steg tas. Samtliga regionens lokaler och de omgivningar som regionen råder över ska göras rökfria, enligt ett tjänstemannaförslag som tas upp under onsdagens personalutskott.

Om förslaget blir verklighet blir även administrativa lokaler, kulturverksamheter och depåer, för att bara nämna några, rökfria även om det inte förekommer patientnära arbete.

– Vi har många olika verksamheter, men det ska vara rökfritt i och kring samtliga lokaler, säger Marina Olsson.

Enligt riktlinjen kommer rökning endast tillåtas utanför arbetstid, vid obetald rast och i civila kläder som inte används vid patientkontakt. Flextiden får inte användas för en rökpaus.

Vad händer om någon bryter mot riktlinjen?

– Det kan bli disciplinära åtgärder.

När börjar riktlinjen verka?

– Vi börjar jobba med det så fort beslutet är taget.

Redan 2008 tog regionen en riktlinje om dofter och tobaksrök.