24 feb 2016 14:01

24 feb 2016 14:14

Minister till svars hos åkeribranschen

SKARABORG: Anna Johansson (S) besökte Skaraborg

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) ställdes mot väggen av åkerinäringen under ett möte i Skövde.
– Problemen är välkända, men det är alltid bra att möta företrädare för näringen, säger ministern.

Sveriges Åkeriföretag kämpar för att möta konkurrensen från det som betecknas som oseriösa aktörer.

Under onsdagen hade regionchefen Thomas Morell bjudit in infrastrukturminister Anna Johansson (S) för en träff och diskussion med representanter från åkerier, transportarbetarförbundet och politiken.

Under en knapp timma diskuterades bland annat arbetsmarknadsmässiga problem, fusk med förarkort, den bristande tillsynen att de lagar och regler som finns verkligen följs samt det ökande antalet av utländska fordon och förare, som inte följer svenska lagar, på de vägarna.

Det var högt i tak, branschföreträdarna skrädde inte orden.

– De som sköter sig är de som drabbas av olika sanktioner, säger åkaren Johan Wadegård.

Ulf Nordengren, transportarbetarförbundet, konstaterade att framtidsbilden ser mörk ut.

– Vi måste få en hejd på utvecklingen. Det blir allt tuffare för många men om politikerna gör vad de ska så finns det hopp.

Anna Johansson, som haft sin post under ett drygt år, lyssnade på de olika problemen och konstaterar att bekymren är gigantiska.

– Vi tittar på det här ur flera aspekter. Vissa frågor driver vi till EU-nivå och flera andra håller vi på och utreder, säger S-ministern och tillägger:

– Samtidigt har vi blivit anmodade av EU att sänka våra sanktionsavgifter, men vi fick rätt att ha dem kvar. Lösningen är inte att ha poliser i varje buske, vi kan inte kontrollera bort problemen.

Åkeriägaren Ingemar Joby från Hova, undrade vad regeringen gör för att komma åt problemen med inhyrda utländska förare som kör för löner, som är betydligt lägre än de svenska.

– Vi vill ha kollektivavtalet som lag, säger Joby.

Johansson sa att det stred mot den svenska modellen, men hon gärna vill ha konkreta förslag på vad branschen vill att regeringen ska gå vidare med.

– När kan vi träffas, säger Morell snabbt och tillägger:

– Konkurrensen slår undan benen på den seriösa åkerinäringen. Det är stora pengar som försvinner ut i den svarta sektorn.

Kinnekullebanan

Anna Johansson ville inte direkt kommentera uppgifterna om att Kinnekullebanan riskerar att stängas då pengarna inte räcker till för underhållet.

– Det finns inga pengar till Kinnekullebanan i den statliga planen men väl i den regionala. Jag måste ha ett resonemang med Trafikverket innan jag uttalar mig i sak, säger ministern.

Efter besöket i Skövde åkte minister Johansson, tillsammans med några av sina partikamrater, vidare till Falköping och Lidköping.

Sveriges Åkeriföretag kämpar för att möta konkurrensen från det som betecknas som oseriösa aktörer.

Under onsdagen hade regionchefen Thomas Morell bjudit in infrastrukturminister Anna Johansson (S) för en träff och diskussion med representanter från åkerier, transportarbetarförbundet och politiken.

Under en knapp timma diskuterades bland annat arbetsmarknadsmässiga problem, fusk med förarkort, den bristande tillsynen att de lagar och regler som finns verkligen följs samt det ökande antalet av utländska fordon och förare, som inte följer svenska lagar, på de vägarna.

Det var högt i tak, branschföreträdarna skrädde inte orden.

– De som sköter sig är de som drabbas av olika sanktioner, säger åkaren Johan Wadegård.

Ulf Nordengren, transportarbetarförbundet, konstaterade att framtidsbilden ser mörk ut.

– Vi måste få en hejd på utvecklingen. Det blir allt tuffare för många men om politikerna gör vad de ska så finns det hopp.

Anna Johansson, som haft sin post under ett drygt år, lyssnade på de olika problemen och konstaterar att bekymren är gigantiska.

– Vi tittar på det här ur flera aspekter. Vissa frågor driver vi till EU-nivå och flera andra håller vi på och utreder, säger S-ministern och tillägger:

– Samtidigt har vi blivit anmodade av EU att sänka våra sanktionsavgifter, men vi fick rätt att ha dem kvar. Lösningen är inte att ha poliser i varje buske, vi kan inte kontrollera bort problemen.

Åkeriägaren Ingemar Joby från Hova, undrade vad regeringen gör för att komma åt problemen med inhyrda utländska förare som kör för löner, som är betydligt lägre än de svenska.

– Vi vill ha kollektivavtalet som lag, säger Joby.

Johansson sa att det stred mot den svenska modellen, men hon gärna vill ha konkreta förslag på vad branschen vill att regeringen ska gå vidare med.

– När kan vi träffas, säger Morell snabbt och tillägger:

– Konkurrensen slår undan benen på den seriösa åkerinäringen. Det är stora pengar som försvinner ut i den svarta sektorn.

Kinnekullebanan

Anna Johansson ville inte direkt kommentera uppgifterna om att Kinnekullebanan riskerar att stängas då pengarna inte räcker till för underhållet.

– Det finns inga pengar till Kinnekullebanan i den statliga planen men väl i den regionala. Jag måste ha ett resonemang med Trafikverket innan jag uttalar mig i sak, säger ministern.

Efter besöket i Skövde åkte minister Johansson, tillsammans med några av sina partikamrater, vidare till Falköping och Lidköping.