25 feb 2016 06:00

25 feb 2016 06:00

Väntetiden är längre än två år

SKARABORG: Många behöver neuropsykiatriska utredningar

Kön till neuropsykiatriska utredningar växer.
– Just nu handlar det om en väntetid på cirka 2, 5 år, säger psykologen Robin Snögren.

Vid årsskiftet fanns det cirka 240 barn- och ungdomar som väntade på en utredning vid barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, barnneuropsykistriska mottagningen, på Skaraborgs sjukhus i Skövde. De som väntat längst har funnits på listan under cirka 18 månader.

Patienterna kommer främst från Skövde, Falköping, Tidaholm, Hjo, Karlsborg, Tibro och Skara. Patienterna från övriga Skaraborg får hjälp vid mottagningen i Mariestad, och där är det ett liknande läge.

Eftersom Bup i Skövde får in cirka 270 utredningsförfrågningar per år och hinner med att göra 100 utredningar så växer kön.

– Vi prioriterar, utifrån små barn, kö samt riktigt svår problematik, men det finns ändå stor risk att utredningen blir fördröjd. Samtidigt flyttas ju någon bakåt i kön när någon annan prioriteras, säger Tina Henningsson, överläkare vid kliniken.

Vad händer med ett barn som får vänta länge på sin utredning?

– Det kan hända hur mycket som helst. De flesta far illa av att vänta. Det är inte ovanligt att hemmasittandet ökar. I den här gruppen av ungdomar finns det dessutom en överrepresentation av att utveckla psykisk ohälsa och missbruk.

Försöker stötta

I väntan på utredning försöker avdelningen stötta föräldrar och barn så mycket som möjligt, främst genom olika utbildningar och information.

– Vi möter många förtvivlade föräldrar. Situationen vi har blir även ett arbetsmiljöproblem för personalen; det är svårt att veta att man inte hinner och räcker till. Samtidigt kan vi inte ge avkall på kvaliteten och skynda på utredningarna, säger enhetschefen Ulla Gustafsson.

Klarar inte vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att alla (utöver akuta ärenden) ska få en första bedömning inom 30 dagar samt att beslutade insatser ska påbörjas inom 30 dagar.

– Det klarar vi inte, säger Ulla Gustafsson.

Östra patientnämnden, dit allmänheten kan vända sig med klagomål, har tagit upp problemet och skickat en skrivelse till bland andra Skaraborgs sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Mängden av klagomål ökar och de rör främst långa väntetider till utredning, läkarbesök och behandling.

Efter omorganisation, som genomfördes förra året, är Bup även ansvarigt för uppföljning och behandling. Vid årsskiftet hade Bup cirka 300 pågående läkemedelsuppföljningar samt ytterligare 100 andra uppföljningar.

– Vi har svårt att räcka till för uppföljningarna, som främst görs av våra sjuksköterskor. Statistiskt går det åt mellan sex och sju arbetstimmar per år för en uppföljning. 30 procent av uppföljningarna är komplicerade, och det är även den gruppen som löper den största risken att hamna snett, säger Robin Snögren.

Bemanning

Vid den neuropsykiatriska mottagningen i Skövde jobbar två läkare, deltid, med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomsmedicin, en barnpsykiatriker, tre psykologer, två specialpedagoger, tre sjuksköterskor, en kurator, tre sekreterare samt en logoped (75 procent).

Via habiliteringen har avdelningen även tillgång till en arbetsterapeut för barnen som får en autismdiagnos. Barnen som får adhd har tillgång till arbetsterapeut via arbetsterapin på sjukhuset. Teamet i Mariestad ser nästan likadant ut, men där är inte alla tjänster tillsatta.

Pengarna (3,5 miljoner) som kom då Bup tog över ansvaret, efter en omorganisation samt ändring av regionens medicinska riktlinjer, gick till att bemanna teamet i Mariestad.

– Det blev inget extra tillskott. Vi behöver mer resurser för att klara vårt uppdrag, säger Ulla Gustafsson.

Nya riktlinjer

En orsak till att köerna växer är den nya regionala medicinska riktlinjen, RMR. Den ska förbättra tillgängligheten till utredning, behandling och habiliterande insatser, förenkla patientens kontakt med vården och ge en sammanhållen tid i rätt tid.

Den innebär att Bup har hela uppföljnings- och behandlingsansvaret för barn och ungdomar från 6-18 år som får en autismdiagnos och har en begåvning inom normalområdet.

– Den gruppen av barn, som vi tidigare remitterade till barn- och ungdomshabiliteringen finns kvar på mottagningarna i Skövde och Mariestad. För de barnens föräldrar finns olika typer av föräldrautbildningar. Behandlingsmetoder för barn och ungdomar är under uppbyggnad, säger Ulla Gustafsson.

Vid årsskiftet fanns det cirka 240 barn- och ungdomar som väntade på en utredning vid barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, barnneuropsykistriska mottagningen, på Skaraborgs sjukhus i Skövde. De som väntat längst har funnits på listan under cirka 18 månader.

Patienterna kommer främst från Skövde, Falköping, Tidaholm, Hjo, Karlsborg, Tibro och Skara. Patienterna från övriga Skaraborg får hjälp vid mottagningen i Mariestad, och där är det ett liknande läge.

Eftersom Bup i Skövde får in cirka 270 utredningsförfrågningar per år och hinner med att göra 100 utredningar så växer kön.

– Vi prioriterar, utifrån små barn, kö samt riktigt svår problematik, men det finns ändå stor risk att utredningen blir fördröjd. Samtidigt flyttas ju någon bakåt i kön när någon annan prioriteras, säger Tina Henningsson, överläkare vid kliniken.

Vad händer med ett barn som får vänta länge på sin utredning?

– Det kan hända hur mycket som helst. De flesta far illa av att vänta. Det är inte ovanligt att hemmasittandet ökar. I den här gruppen av ungdomar finns det dessutom en överrepresentation av att utveckla psykisk ohälsa och missbruk.

Försöker stötta

I väntan på utredning försöker avdelningen stötta föräldrar och barn så mycket som möjligt, främst genom olika utbildningar och information.

– Vi möter många förtvivlade föräldrar. Situationen vi har blir även ett arbetsmiljöproblem för personalen; det är svårt att veta att man inte hinner och räcker till. Samtidigt kan vi inte ge avkall på kvaliteten och skynda på utredningarna, säger enhetschefen Ulla Gustafsson.

Klarar inte vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att alla (utöver akuta ärenden) ska få en första bedömning inom 30 dagar samt att beslutade insatser ska påbörjas inom 30 dagar.

– Det klarar vi inte, säger Ulla Gustafsson.

Östra patientnämnden, dit allmänheten kan vända sig med klagomål, har tagit upp problemet och skickat en skrivelse till bland andra Skaraborgs sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Mängden av klagomål ökar och de rör främst långa väntetider till utredning, läkarbesök och behandling.

Efter omorganisation, som genomfördes förra året, är Bup även ansvarigt för uppföljning och behandling. Vid årsskiftet hade Bup cirka 300 pågående läkemedelsuppföljningar samt ytterligare 100 andra uppföljningar.

– Vi har svårt att räcka till för uppföljningarna, som främst görs av våra sjuksköterskor. Statistiskt går det åt mellan sex och sju arbetstimmar per år för en uppföljning. 30 procent av uppföljningarna är komplicerade, och det är även den gruppen som löper den största risken att hamna snett, säger Robin Snögren.

Bemanning

Vid den neuropsykiatriska mottagningen i Skövde jobbar två läkare, deltid, med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomsmedicin, en barnpsykiatriker, tre psykologer, två specialpedagoger, tre sjuksköterskor, en kurator, tre sekreterare samt en logoped (75 procent).

Via habiliteringen har avdelningen även tillgång till en arbetsterapeut för barnen som får en autismdiagnos. Barnen som får adhd har tillgång till arbetsterapeut via arbetsterapin på sjukhuset. Teamet i Mariestad ser nästan likadant ut, men där är inte alla tjänster tillsatta.

Pengarna (3,5 miljoner) som kom då Bup tog över ansvaret, efter en omorganisation samt ändring av regionens medicinska riktlinjer, gick till att bemanna teamet i Mariestad.

– Det blev inget extra tillskott. Vi behöver mer resurser för att klara vårt uppdrag, säger Ulla Gustafsson.

Nya riktlinjer

En orsak till att köerna växer är den nya regionala medicinska riktlinjen, RMR. Den ska förbättra tillgängligheten till utredning, behandling och habiliterande insatser, förenkla patientens kontakt med vården och ge en sammanhållen tid i rätt tid.

Den innebär att Bup har hela uppföljnings- och behandlingsansvaret för barn och ungdomar från 6-18 år som får en autismdiagnos och har en begåvning inom normalområdet.

– Den gruppen av barn, som vi tidigare remitterade till barn- och ungdomshabiliteringen finns kvar på mottagningarna i Skövde och Mariestad. För de barnens föräldrar finns olika typer av föräldrautbildningar. Behandlingsmetoder för barn och ungdomar är under uppbyggnad, säger Ulla Gustafsson.