03 mar 2016 13:53

03 mar 2016 13:53

Alla ska få samma stöd

VÄSTRA GÖTALAND: Parallella regler innan nytt regionalt beslut om glasögon

Just nu får barn mellan 0-7 år i Västra Götaland mindre glasögonsubvention än de som är mellan 8 och 19 år, men en utjämning är på gång.

Regionen subventionerar glasögon eller linser för barn och ungdomar upp till 16 år med 500 kronor (250 kronor per glas och år). Enligt en lag som trädde i kraft den 1 mars ska alla ungdomar mellan 8 och 19 år få en subvention på 800 kronor (400 kronor per glas och år).

Parallellt

Reglerna gäller parallellt men för barn mellan 0 till 7 år och i Västra Götaland handlar subventionen fortfarande om 500 kronor per år.

– Det känns fel att de får mindre och vi håller på och tittar på ett förslag till nya regler som gör att de harmoniseras, säger Anne Granath, biträdande verksamhetschef för hörsel, syn och tolk vid habilitering och hälsa.

Beslut i mars

Förvaltningen räknar med att ett förslag ska finnas på bordet när hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som tar beslutet, har sitt möte den 23 mars. Tas beslutet kommer reglerna att gälla alla barn och ungdomar (0-19 år) i Västra Götaland.

– Då ska det även tas beslut om hur vi ska göra med asylsökande och gömda barn.

Anne Granath betonar att förvaltningen ligger bra till inför regeländringen, optikerna är informerade och en ny blankett är framtagen.

Samma förutsättningar

Via lagen får alla barn i gruppen 8-19 år i landet samma förutsättningar. Tidigare har det varierat mellan de olika landstingen. Några har inte gett någon subvention alls för standardglas. Den ideella barnhjälpsorganisationen Majblomman har under en lång tid engagerat sig för att alla barn i Sverige ska garanteras stöd.

Regionen subventionerar glasögon eller linser för barn och ungdomar upp till 16 år med 500 kronor (250 kronor per glas och år). Enligt en lag som trädde i kraft den 1 mars ska alla ungdomar mellan 8 och 19 år få en subvention på 800 kronor (400 kronor per glas och år).

Parallellt

Reglerna gäller parallellt men för barn mellan 0 till 7 år och i Västra Götaland handlar subventionen fortfarande om 500 kronor per år.

– Det känns fel att de får mindre och vi håller på och tittar på ett förslag till nya regler som gör att de harmoniseras, säger Anne Granath, biträdande verksamhetschef för hörsel, syn och tolk vid habilitering och hälsa.

Beslut i mars

Förvaltningen räknar med att ett förslag ska finnas på bordet när hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som tar beslutet, har sitt möte den 23 mars. Tas beslutet kommer reglerna att gälla alla barn och ungdomar (0-19 år) i Västra Götaland.

– Då ska det även tas beslut om hur vi ska göra med asylsökande och gömda barn.

Anne Granath betonar att förvaltningen ligger bra till inför regeländringen, optikerna är informerade och en ny blankett är framtagen.

Samma förutsättningar

Via lagen får alla barn i gruppen 8-19 år i landet samma förutsättningar. Tidigare har det varierat mellan de olika landstingen. Några har inte gett någon subvention alls för standardglas. Den ideella barnhjälpsorganisationen Majblomman har under en lång tid engagerat sig för att alla barn i Sverige ska garanteras stöd.