03 mar 2016 06:00

03 mar 2016 06:00

"Vi vill skapa ny modell"

VÄSTRA GÖTALAND: Socialdemokraternas gruppledare om framtidens vård

Helén Eliasson från Borås leder regionens största parti men sitter ändå i opposition.
– Vi försöker hitta breda och bra lösningar. Våra medarbetare och patienter förväntar sig det, säger Socialdemokraternas gruppledare.

Efter drygt tio år i ledningen för regionen förlorade Socialdemokraterna valet 2014 och finns sedan två år i opposition. Samtidigt bytte partiet gruppledare och Helén Eliasson från Borås tog över rodret efter Gert-Inge Andersson, Trollhättan.

Helén Eliasson, 44 år, konstaterar att partiet, precis som när S var med och styrde, försöker hitta breda lösningar. Politiken angående regionutvecklingen och kollektivtrafiken i stort är densamma som före valet, men att det finns skillnader på sättet att styra vården.

– Ledningen har börjat göra avsteg från tidigare riktlinjer. Primärvårdens styrning, samt lösningar för att korta köer där vi tydligt ser effekterna av man vill privatisera mer. Moderaterna vill privatisera mer, sälja ut och därmed avveckla verksamheter. Vi tror att det är smartast att hålla ihop vården.

Den ideologiska skillnaden mellan blocken blev tydlig vid beslutet om fem offentliga vårdcentralers, bland annat Skara, nedläggning.

– Den har 10 000 listade patienter, men ledningen ville ändå att den skulle läggas ned. Tillsammans med patienter och personal bildade vi opinion mot beslutet.

Hur vill Socialdemokraterna styra vården?

– Framtidens hälso- och sjukvård bygger på samarbete och en sammanhållen vård. Vi vill skapa en ny modell, som bygger på tillit och förtroende. I dag åker patienten runt i olika system. Med mer samarbete kan man hitta smartare lösningar.

Uppväxt i Borås

Helén Eliasson är uppväxt i Borås. Mamman jobbade som vårdbiträde i äldreomsorgen, pappan var fackligt engagerad och Helén blev i stort sett uppväxt med politiken och ideologin.

– Jag tog steget när jag började på högskolan; jag har alltid haft ett stort samhällsengagemang och Socialdemokraterna var – och är – ett parti som värnar om välfärden. Jag fick väl med mig mycket hemifrån.

Via olika kommunala uppdrag i Borås hamnade Helén i regionpolitiken. Hon var andre vice ordförande i den lokala hälso- och sjukvårdsnämnden och blev heltidspolitiker efter valet 2010. Då blev hon en av 15 namn i regionstyrelsen och tog över ordförandesysslan i det tunga hälso- och sjukvårdsutskottet.

– Det är positivt att kunna jobba på dagtid med det, som jag tidigare sysslade med på kvällar och helger. Nackdelen är att jag trivdes så bra på jobbet som chef inom äldreomsorgen. Det är bra att ha ett yrkesliv och nätverk.

Finns det en risk att en heltidspolitiker fjärmar sig från verkligheten?

– Den finns hela tiden. Det är viktigt att besöka olika verksamheter, träffa fackliga företrädare och se hur allt fungerar i verkligheten.

Långa veckor

Hennes arbetsveckor är ofta mellan 50 och 60 timmar. Regionråden är stationerade i Vänersborg och restiden är omfattande. Jobbet i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, ökar både restiderna och arbetsdagarnas längd.

– Så länge energin finns kvar och så länge jag känner drivkraften så kommer jag att orka med. Men det sliter att kombinera med familjeliv och att bara få vara sig själv. Samtidigt är det viktigt att visa yngre kvinnor att det går att kombinera politik och familjeliv.

Är det tufft att vara kvinna i politiken?

– Ja, vi blir ofta jämförda med männen och kvinnor måste prestera mer för att bli erkända. Men den strukturen finns överallt.

Som Boråsare brinner Heléns hjärta för fotbollsgänget Elfsborg.

– Jag är väldigt sportintresserad och spelade handboll upp till senioråldern. Jag har varit mycket här uppe i Skövde och förlorat, ler Helén.

Skas-besök

I måndags besökte S-ledamöterna i regionstyrelsen Skaraborgs sjukhus.

– Skas har gjort ett fantastiskt bra arbete med de syriska läkarna. Dessutom är närvårdssamverkan i västra Skaraborg inte bara bäst i klassen i regionen, utan även i hela landet.

Efter drygt tio år i ledningen för regionen förlorade Socialdemokraterna valet 2014 och finns sedan två år i opposition. Samtidigt bytte partiet gruppledare och Helén Eliasson från Borås tog över rodret efter Gert-Inge Andersson, Trollhättan.

Helén Eliasson, 44 år, konstaterar att partiet, precis som när S var med och styrde, försöker hitta breda lösningar. Politiken angående regionutvecklingen och kollektivtrafiken i stort är densamma som före valet, men att det finns skillnader på sättet att styra vården.

– Ledningen har börjat göra avsteg från tidigare riktlinjer. Primärvårdens styrning, samt lösningar för att korta köer där vi tydligt ser effekterna av man vill privatisera mer. Moderaterna vill privatisera mer, sälja ut och därmed avveckla verksamheter. Vi tror att det är smartast att hålla ihop vården.

Den ideologiska skillnaden mellan blocken blev tydlig vid beslutet om fem offentliga vårdcentralers, bland annat Skara, nedläggning.

– Den har 10 000 listade patienter, men ledningen ville ändå att den skulle läggas ned. Tillsammans med patienter och personal bildade vi opinion mot beslutet.

Hur vill Socialdemokraterna styra vården?

– Framtidens hälso- och sjukvård bygger på samarbete och en sammanhållen vård. Vi vill skapa en ny modell, som bygger på tillit och förtroende. I dag åker patienten runt i olika system. Med mer samarbete kan man hitta smartare lösningar.

Uppväxt i Borås

Helén Eliasson är uppväxt i Borås. Mamman jobbade som vårdbiträde i äldreomsorgen, pappan var fackligt engagerad och Helén blev i stort sett uppväxt med politiken och ideologin.

– Jag tog steget när jag började på högskolan; jag har alltid haft ett stort samhällsengagemang och Socialdemokraterna var – och är – ett parti som värnar om välfärden. Jag fick väl med mig mycket hemifrån.

Via olika kommunala uppdrag i Borås hamnade Helén i regionpolitiken. Hon var andre vice ordförande i den lokala hälso- och sjukvårdsnämnden och blev heltidspolitiker efter valet 2010. Då blev hon en av 15 namn i regionstyrelsen och tog över ordförandesysslan i det tunga hälso- och sjukvårdsutskottet.

– Det är positivt att kunna jobba på dagtid med det, som jag tidigare sysslade med på kvällar och helger. Nackdelen är att jag trivdes så bra på jobbet som chef inom äldreomsorgen. Det är bra att ha ett yrkesliv och nätverk.

Finns det en risk att en heltidspolitiker fjärmar sig från verkligheten?

– Den finns hela tiden. Det är viktigt att besöka olika verksamheter, träffa fackliga företrädare och se hur allt fungerar i verkligheten.

Långa veckor

Hennes arbetsveckor är ofta mellan 50 och 60 timmar. Regionråden är stationerade i Vänersborg och restiden är omfattande. Jobbet i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, ökar både restiderna och arbetsdagarnas längd.

– Så länge energin finns kvar och så länge jag känner drivkraften så kommer jag att orka med. Men det sliter att kombinera med familjeliv och att bara få vara sig själv. Samtidigt är det viktigt att visa yngre kvinnor att det går att kombinera politik och familjeliv.

Är det tufft att vara kvinna i politiken?

– Ja, vi blir ofta jämförda med männen och kvinnor måste prestera mer för att bli erkända. Men den strukturen finns överallt.

Som Boråsare brinner Heléns hjärta för fotbollsgänget Elfsborg.

– Jag är väldigt sportintresserad och spelade handboll upp till senioråldern. Jag har varit mycket här uppe i Skövde och förlorat, ler Helén.

Skas-besök

I måndags besökte S-ledamöterna i regionstyrelsen Skaraborgs sjukhus.

– Skas har gjort ett fantastiskt bra arbete med de syriska läkarna. Dessutom är närvårdssamverkan i västra Skaraborg inte bara bäst i klassen i regionen, utan även i hela landet.