07 mar 2016 11:28

07 mar 2016 13:51

Försvaret vill granska tejp och besöka brottsplats

LISA-MORDET: Åklagaren: "Jag har inget emot det"

Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm har inget emot att morddömde Nerijus Bilevicius advokat Björn Hurtig vill vidta utredningsåtgärder.
– Han vill besöka brottsplatsen, titta på fler bilder i ärendet och granska tejpbitar, säger Wennerholm.

Att den i tingsrätten och hovrätten morddömde Nerijus Bilevicius skulle överklaga och begära prövningstillstånd i Högsta domstolen, HD, har varit känt länge. Detta eftersom han hela tiden har förnekat att han skulle ha något med mordet på 17-åriga Lisa Holm att göra.

På måndagen registrerades överklagandet hos HD. Det är en mycket kort skrivelse där advokat Björn Hurtig, som nyligen tog över efter sparkade Inger Rönnbäck, yrkar att HD, efter beviljat prövningstillstånd, undanröjer hovrättens dom och ogillar åtalet.

Vill till brottsplatsen

Eftersom Björn Hurtig tog över ärendet först efter förhandlingen i hovrätten begär han anstånd med att redovisa skälen för prövningstillstånd till den 15 april. ”Nerijus Bilevicius har mot sitt nekande dömts till livstids fängelse för mord. Han är angelägen om att få ett så effektivt försvar som möjligt och begär därför ovan angivet anstånd”, säger Hurtig i överklagandet. Han behöver ytterligare tid för att sätta sig in i det omfattande materialet och vill också vidta vissa utredningsåtgärder som ännu inte är utförda, vilket han begärt tillstånd av åklagaren för.

Enligt vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm är det inga konstigheter.

– Hurtig vill besöka brottsplatsen och titta närmare på bilder som finns i ärendet, alla är ju inte registrerade i förundersökningen. Det är inget som jag har något emot, jag har hänvisat honom till enheten för grova brott i Skövde, säger Wennerholm till SLA.

Granska tejpen

Kriminalkommissarie Lars Johansson, chef för gruppen grova brott, konstaterar att Hurtigs advokatfirma har varit i kontakt med polisen.

– Jag har sagt att de inte får ut bilderna, men att de är välkomna hit och titta. Det kan bli aktuellt inom ett par veckor.

Hurtig vill också granska de tejpbitar som satt på Lisa Holm när hon hittades, den tejprulle som fanns på brottsplatsen och ytterligare en tejpbit där Nerijus brors dna fanns.

– Tejpen finns hos Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, så då får han åka dit, säger Wennerholm.

”Dna inte allt”

Nu är det upp till HD att besluta om begäran om anstånd ska beviljas. Men om HD ger ärendet prövningstillstånd är en senare fråga. För att HD ska ta upp ett fall krävs synnerliga skäl eller att det finns ett prejudikatintresse.

Även om överklagandet i nuläget inte innehåller några detaljer sade Björn Hurtig till SLA i förra veckan att han anser att det egentligen bara finns ett bevis som mot hans klient – dna-spåren. Hurtig menade att alla har tagit för givet att dna-spåren som fanns bland annat på Lisas kläder och på röret där domstolarna säger att hon hängdes avsattes där i samband med ett mord: ”Men måste det vara så? Kan de kanske ha avsatts där i samband med att flickan har tagits ner eller flyttats?” Advokaten antyder därmed att Bilevicius varit i kontakt med Lisa efter mordet och att någon annan därmed skulle ha mördat henne.

Lars-Göran Wennerholm säger att dna-spåren är en väsentlig del i Lisa-fallet, men inte allt.

– Det finns ju andra bevis också. Enligt min uppfattning räcker det inte med en ny berättelse för att HD ska pröva ärendet, om det nu är så det blir. Vi har ju inte sett överklagandet ännu.

Att den i tingsrätten och hovrätten morddömde Nerijus Bilevicius skulle överklaga och begära prövningstillstånd i Högsta domstolen, HD, har varit känt länge. Detta eftersom han hela tiden har förnekat att han skulle ha något med mordet på 17-åriga Lisa Holm att göra.

På måndagen registrerades överklagandet hos HD. Det är en mycket kort skrivelse där advokat Björn Hurtig, som nyligen tog över efter sparkade Inger Rönnbäck, yrkar att HD, efter beviljat prövningstillstånd, undanröjer hovrättens dom och ogillar åtalet.

Vill till brottsplatsen

Eftersom Björn Hurtig tog över ärendet först efter förhandlingen i hovrätten begär han anstånd med att redovisa skälen för prövningstillstånd till den 15 april. ”Nerijus Bilevicius har mot sitt nekande dömts till livstids fängelse för mord. Han är angelägen om att få ett så effektivt försvar som möjligt och begär därför ovan angivet anstånd”, säger Hurtig i överklagandet. Han behöver ytterligare tid för att sätta sig in i det omfattande materialet och vill också vidta vissa utredningsåtgärder som ännu inte är utförda, vilket han begärt tillstånd av åklagaren för.

Enligt vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm är det inga konstigheter.

– Hurtig vill besöka brottsplatsen och titta närmare på bilder som finns i ärendet, alla är ju inte registrerade i förundersökningen. Det är inget som jag har något emot, jag har hänvisat honom till enheten för grova brott i Skövde, säger Wennerholm till SLA.

Granska tejpen

Kriminalkommissarie Lars Johansson, chef för gruppen grova brott, konstaterar att Hurtigs advokatfirma har varit i kontakt med polisen.

– Jag har sagt att de inte får ut bilderna, men att de är välkomna hit och titta. Det kan bli aktuellt inom ett par veckor.

Hurtig vill också granska de tejpbitar som satt på Lisa Holm när hon hittades, den tejprulle som fanns på brottsplatsen och ytterligare en tejpbit där Nerijus brors dna fanns.

– Tejpen finns hos Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, så då får han åka dit, säger Wennerholm.

”Dna inte allt”

Nu är det upp till HD att besluta om begäran om anstånd ska beviljas. Men om HD ger ärendet prövningstillstånd är en senare fråga. För att HD ska ta upp ett fall krävs synnerliga skäl eller att det finns ett prejudikatintresse.

Även om överklagandet i nuläget inte innehåller några detaljer sade Björn Hurtig till SLA i förra veckan att han anser att det egentligen bara finns ett bevis som mot hans klient – dna-spåren. Hurtig menade att alla har tagit för givet att dna-spåren som fanns bland annat på Lisas kläder och på röret där domstolarna säger att hon hängdes avsattes där i samband med ett mord: ”Men måste det vara så? Kan de kanske ha avsatts där i samband med att flickan har tagits ner eller flyttats?” Advokaten antyder därmed att Bilevicius varit i kontakt med Lisa efter mordet och att någon annan därmed skulle ha mördat henne.

Lars-Göran Wennerholm säger att dna-spåren är en väsentlig del i Lisa-fallet, men inte allt.

– Det finns ju andra bevis också. Enligt min uppfattning räcker det inte med en ny berättelse för att HD ska pröva ärendet, om det nu är så det blir. Vi har ju inte sett överklagandet ännu.