14 mar 2016 15:33

14 mar 2016 15:33

"Ivos svar är ännu ett bakslag för Skas"

SKARABORG: Överläkaren kommenterar

Den avskedade överläkaren fick ingen kritik av Inspektionen för vård och omsorg.
– Hela historien är en stor skamfläck för Skaraborgs sjukhus, säger han.

Överläkaren stängdes av från sin tjänst i januari förra året. Han blev senare avskedad, enligt Skaraborgs sjukhus efter brott mot anställningsavtalet. Han stämde arbetsgivaren och efter en förlikning fick han ett skadestånd från Västra Götalandsregionen.

Anmäldes

Samtidigt anmäldes han till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för brister i handläggning av patienter och forsknings- och utvecklingsarbete, samarbetsproblem och följsamhet till bestämmelser för journalföring.

Ivo avslutade ärendet utan att ge överläkaren någon kritik. Däremot pekade Ivo på brister hos Skaraborgs sjukhus, bland annat borde Skas ha hjälpt överläkaren, med bland annat tidsutrymme, för att åtgärda de brister som sjukhuset anmälde.

– Ivos svar är ännu ett bakslag för Skas, efter domstolens beslut i augusti.

Han säger till SLA att hans forskningsarbete fortsätter som vanligt.

Professur

Överläkaren har en gästlärartjänst på Sahlgrenska akademin, sedan i maj 2015, och har även fått en professur utomlands.

– Vi fortsätter med vetenskapliga publikationer, där Skaraborgs sjukhus finns med på kartan även om jag inte är anställd där längre. De påstådda dokumentationsbristerna, som låg långt tillbaka i tiden, var inte så allvarliga, vilket Ivo bekräftade, betonar överläkaren, betonar överläkaren.

Han tillägger:

– Skas ledning borde kanske inse att det måste ha funnits väldigt starka skäl hos några personer för att få bort mig från Skövde till vilket pris som helst.

Överläkaren stängdes av från sin tjänst i januari förra året. Han blev senare avskedad, enligt Skaraborgs sjukhus efter brott mot anställningsavtalet. Han stämde arbetsgivaren och efter en förlikning fick han ett skadestånd från Västra Götalandsregionen.

Anmäldes

Samtidigt anmäldes han till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för brister i handläggning av patienter och forsknings- och utvecklingsarbete, samarbetsproblem och följsamhet till bestämmelser för journalföring.

Ivo avslutade ärendet utan att ge överläkaren någon kritik. Däremot pekade Ivo på brister hos Skaraborgs sjukhus, bland annat borde Skas ha hjälpt överläkaren, med bland annat tidsutrymme, för att åtgärda de brister som sjukhuset anmälde.

– Ivos svar är ännu ett bakslag för Skas, efter domstolens beslut i augusti.

Han säger till SLA att hans forskningsarbete fortsätter som vanligt.

Professur

Överläkaren har en gästlärartjänst på Sahlgrenska akademin, sedan i maj 2015, och har även fått en professur utomlands.

– Vi fortsätter med vetenskapliga publikationer, där Skaraborgs sjukhus finns med på kartan även om jag inte är anställd där längre. De påstådda dokumentationsbristerna, som låg långt tillbaka i tiden, var inte så allvarliga, vilket Ivo bekräftade, betonar överläkaren, betonar överläkaren.

Han tillägger:

– Skas ledning borde kanske inse att det måste ha funnits väldigt starka skäl hos några personer för att få bort mig från Skövde till vilket pris som helst.