16 mar 2016 14:56

16 mar 2016 14:56

Inget jobb utan legitimation

SKARABORG: "Gör Socialstyrelsen sitt blir det inga problem"

Sjuksköterskor får inte jobba med sitt yrke förrän legitimationen är klar.
– Om Socialstyrelsen gör sitt ska det inte vara några problem, säger Inger Levin, personalstrateg på Skaraborgs sjukhus.

Tidigare kunde en sjuksköterska anställas och börja jobba som just sjuksköterska, innan legitimationen var klar.

Sedan årsskiftet krävs det att sjuksköterskan har sin legitimation klar. För att Socialstyrelsen ska utfärda den krävs det att elevens C-uppsats, tentor och examen är klara.

Kan ställa till det

Nyordningen kan ställa till problem för pressade enheter inom vården, i synnerhet under semesterperioden.

– Det ställer till det för alla arbetsgivare.

Regionen har pratat med samtliga aktuella skolor, som ska prioritera frågan, i området. Socialstyrelsen har lovat att handläggningstiden inte ska bli längre än två veckor.

Fungerade bra

Efter nyår, då reglerna och effekterna testades för första gången, fungerade det bra, enligt Inger Levin.

– De som gick ut i januari fick sin legitimation i utlovad tid. I de fall det inte fungerade handlade det oftast om att eleven missat något. De flesta som börjar hos oss till sommaren har jobbat som timanställda på sin enhet, och får nu lite längre inskolningsperiod, men det behöver inte vara någon nackdel.

Regionens chefläkare har slagit fast att examinerade sjuksköterskor som ännu inte fått sin legitimation inte får iordningställa eller administrera läkemedel inom slutenvård. Vid enstaka tillfälle kan en arbetsuppgift överlåtas vid handräckning.

– Verksamhetscheferna är ytterst ansvariga för vem som gör vad, säger Inger Levin.

Vårdförbundet positivt

Vårdförbundet gillar de skärpta reglerna.

– Sjuksköterska är ett legitimationsyrke, och man ska ju inte kunna jobba utan att ha sin legitimation. Snarare är det förvånande att det tidigare gick att börja jobba innan legitimationen kommit, säger Kerstin Forsberg-Angshed.

Tidigare kunde en sjuksköterska anställas och börja jobba som just sjuksköterska, innan legitimationen var klar.

Sedan årsskiftet krävs det att sjuksköterskan har sin legitimation klar. För att Socialstyrelsen ska utfärda den krävs det att elevens C-uppsats, tentor och examen är klara.

Kan ställa till det

Nyordningen kan ställa till problem för pressade enheter inom vården, i synnerhet under semesterperioden.

– Det ställer till det för alla arbetsgivare.

Regionen har pratat med samtliga aktuella skolor, som ska prioritera frågan, i området. Socialstyrelsen har lovat att handläggningstiden inte ska bli längre än två veckor.

Fungerade bra

Efter nyår, då reglerna och effekterna testades för första gången, fungerade det bra, enligt Inger Levin.

– De som gick ut i januari fick sin legitimation i utlovad tid. I de fall det inte fungerade handlade det oftast om att eleven missat något. De flesta som börjar hos oss till sommaren har jobbat som timanställda på sin enhet, och får nu lite längre inskolningsperiod, men det behöver inte vara någon nackdel.

Regionens chefläkare har slagit fast att examinerade sjuksköterskor som ännu inte fått sin legitimation inte får iordningställa eller administrera läkemedel inom slutenvård. Vid enstaka tillfälle kan en arbetsuppgift överlåtas vid handräckning.

– Verksamhetscheferna är ytterst ansvariga för vem som gör vad, säger Inger Levin.

Vårdförbundet positivt

Vårdförbundet gillar de skärpta reglerna.

– Sjuksköterska är ett legitimationsyrke, och man ska ju inte kunna jobba utan att ha sin legitimation. Snarare är det förvånande att det tidigare gick att börja jobba innan legitimationen kommit, säger Kerstin Forsberg-Angshed.