16 mar 2016 06:00

16 mar 2016 06:00

Ortopeden köper hjälp

SKARABORG: Två hyrläkare plockas in under 37 veckor

Ortopeden på Skaraborgs sjukhus måste plocka in två hyrläkare under 37 veckor för att klara sitt uppdrag.
– Vi är inte fullt bemannade, köerna växer, säger verksamhetschefen Niklas Johansson.

Belastningen på ortopeden är hög, flera läkare slutade under 2015 och det förekommer långtidssjukskrivningar. Det medför att kliniken har svårt att klara sitt uppdrag.

– Tillgängligheten ser sämre än för ett år sedan. Vi har brist på specialistläkare och kan inte hålla tillräcklig vårdkvalitet, utbildningsnivå och produktionskrav med den bemanning vi har just nu, säger Niklas Johansson.

Större risk

I ansökan, som beviljats av sjukhusledningen, skriver Niklas Johansson att vårdgarantin inte kan hållas, produktionsmålen inte uppfyllas och att kostnaderna för köpt vård ökar om patienter måste skickas i väg till andra vårdgivare.

Dessutom är risken stor för ökande sjuktal, att rehabiliteringen för sjukskrivna läkare blir förlängs och att personalomsättningen blir högre.

Två specialister

Där kommer kliniken att hyra in två specialistläkare under totalt 37 veckor under året. Kostnader varierar mellan vilket företag de inhyrda läkarna kommer ifrån. Timpriset varierar från 1 103 till 1 270 kronor, vilket ger en maximal kostnad för de 37 veckorna på 3,76 miljoner.

Samma på urologen

Förra veckan skrev vi om att verksamhetschefen på urologen sökt, och fått godkänt, medel för att plocka in en bemanningsläkare först och främst till och med augusti, dels för att kunna bemanna den ordinarie mottagningsverksamheten, dels för att korta vårdköerna. Totalt har en dryg miljon kronor beviljats för de åtgärderna.

Ökning 2015

Under 2015 plockade Skas in bemanningsläkare för 36,5 miljoner kronor. Året innan handlade det om 34,8 miljoner. Kostnaden för sjuksköterskor från bemanningsföretag var 4,16 miljoner 2015, jämfört med 5,89 året innan.

Belastningen på ortopeden är hög, flera läkare slutade under 2015 och det förekommer långtidssjukskrivningar. Det medför att kliniken har svårt att klara sitt uppdrag.

– Tillgängligheten ser sämre än för ett år sedan. Vi har brist på specialistläkare och kan inte hålla tillräcklig vårdkvalitet, utbildningsnivå och produktionskrav med den bemanning vi har just nu, säger Niklas Johansson.

Större risk

I ansökan, som beviljats av sjukhusledningen, skriver Niklas Johansson att vårdgarantin inte kan hållas, produktionsmålen inte uppfyllas och att kostnaderna för köpt vård ökar om patienter måste skickas i väg till andra vårdgivare.

Dessutom är risken stor för ökande sjuktal, att rehabiliteringen för sjukskrivna läkare blir förlängs och att personalomsättningen blir högre.

Två specialister

Där kommer kliniken att hyra in två specialistläkare under totalt 37 veckor under året. Kostnader varierar mellan vilket företag de inhyrda läkarna kommer ifrån. Timpriset varierar från 1 103 till 1 270 kronor, vilket ger en maximal kostnad för de 37 veckorna på 3,76 miljoner.

Samma på urologen

Förra veckan skrev vi om att verksamhetschefen på urologen sökt, och fått godkänt, medel för att plocka in en bemanningsläkare först och främst till och med augusti, dels för att kunna bemanna den ordinarie mottagningsverksamheten, dels för att korta vårdköerna. Totalt har en dryg miljon kronor beviljats för de åtgärderna.

Ökning 2015

Under 2015 plockade Skas in bemanningsläkare för 36,5 miljoner kronor. Året innan handlade det om 34,8 miljoner. Kostnaden för sjuksköterskor från bemanningsföretag var 4,16 miljoner 2015, jämfört med 5,89 året innan.