18 mar 2016 16:25

18 mar 2016 16:25

Inget gymnasieförbund i Skaraborg

SKARABORG: Majoriteten sade nej

Idén om att bilda ett gymnasieförbund i Skaraborg föll inte i god jord.
– Det finns ingen majoritet för det, säger Marie Ekman (S), ledamot i kommunalförbundets beredning för kunskapsutveckling.

Ett konsultföretag kom fram till att bilda ett eller två gymnasieförbund i Skaraborg skulle kunna vara lösningen till de problem med klent besatta program dålig ekonomi som kommunerna brottas med. Förbundet skulle ta över ansvaret för gymnasieskolorna från kommunerna.

Under fredagen diskuterade politiker och tjänsteman från samtliga 15 kommuner i Skaraborg frågan. Bland annat bildades grupper som såg på frågan utifrån två olika scenarier: att jobba utifrån förslaget eller att fortsätta med den modell som finns i dag.

Finns inget stöd

– Vi kom fram till att det inte är någon idé att gå vidare med ett förbund. Det finns inget stöd för det, säger Marie Ekman.

Under fredagen togs det inget beslut. Däremot ska presidiet gå vidare med de synpunkter som kom fram under gruppdiskussionerna, och återkomma i maj.

– Det var många bra idéer som kom fram under diskussionerna. Samtidigt måste vi inse att vi inte kan köra alla program som finns i dag. Alla är överens om att de vill samverka och om fem eller tio år kanske vi har ett förbund.

Redan innan mötet fick förslaget kritik, inte minst från de mindre kommunerna.

Ett konsultföretag kom fram till att bilda ett eller två gymnasieförbund i Skaraborg skulle kunna vara lösningen till de problem med klent besatta program dålig ekonomi som kommunerna brottas med. Förbundet skulle ta över ansvaret för gymnasieskolorna från kommunerna.

Under fredagen diskuterade politiker och tjänsteman från samtliga 15 kommuner i Skaraborg frågan. Bland annat bildades grupper som såg på frågan utifrån två olika scenarier: att jobba utifrån förslaget eller att fortsätta med den modell som finns i dag.

Finns inget stöd

– Vi kom fram till att det inte är någon idé att gå vidare med ett förbund. Det finns inget stöd för det, säger Marie Ekman.

Under fredagen togs det inget beslut. Däremot ska presidiet gå vidare med de synpunkter som kom fram under gruppdiskussionerna, och återkomma i maj.

– Det var många bra idéer som kom fram under diskussionerna. Samtidigt måste vi inse att vi inte kan köra alla program som finns i dag. Alla är överens om att de vill samverka och om fem eller tio år kanske vi har ett förbund.

Redan innan mötet fick förslaget kritik, inte minst från de mindre kommunerna.