22 mar 2016 06:00

22 mar 2016 06:00

Framtidens personal får en första inblick

SKARABORG: Skas satsar på praoverksamheten

Skaraborgs sjukhus ser praoeleverna som en resurs.
– Det är våra framtida kollegor, säger studierektor Sahra Lindman.

Många företag och organisationer har blivit mer försiktiga med att erbjuda skolungdomar prao (praktisk arbetslivsorientering), bland annat på grund av tidsbrist. Skaraborgs sjukhus gör tvärtom. Nyordningen inleddes i höstas och under våren får 36 åttondeklassare möjlighet att få veta mer om vad det innebär att jobba inom vården. För ett år sedan hade inte Skas någon praoelev alls.

– Den tidigare hanteringen fungerade inte, de var bara på ett ställe och kvaliteten skiftade. Praoverksamheten är viktig för oss, inte minst för vår kompetensförsörjning, säger Sahra Lindman.

Louise Svensson, Stöpen, som ingick i praogruppen som slutade i fredags, bekräftar:

– Innan den här veckan hade jag inte tänkt att jag skulle kunna jobba inom vården. Nu känns det annorlunda.

Nio i varje grupp

Eleverna kan söka praoplatserna via internet och Skas plockar in nio i varje grupp. En gemensam introduktion med bland annat säkerhet, hjärt- lungräddning, basala hygienrutiner samt en rundvandring, inleder veckan. Sedan tillbringar eleverna hel- eller halvdagar vid olika enheter (avdelningar, mottagningar och serviceenheter) på sjukhuset. På enheterna finns det särskilda praktiklotsar som tar hand om eleverna.

– Eleverna var väl förberedda. Det här ger alla mycket energi, säger utbildningssekreterare Lena Gustafsson.

Veckan avslutas med en utvärdering, där eleverna får säga sitt. Gruppen som hade avslutning var entusiastisk. Åtta av nio var på plats och samtliga kunde tänka sig att jobba inom vården.

– Jag vill bli överläkare på neurologen, säger Louise Lövqvist och syrran Tilde instämmer.

Öppet för alla

Praoprogrammet är öppet för alla och tanken är att det ska finnas på samtliga sjukhus i Skaraborg.

– Vi får se i vilken omfattning det blir, säger Sahra Lindman.

Satsningen ligger i linje med Skas satsning på utbildning.

– Det är viktigt att vi exponerar oss för den här åldersgruppen, det är nu de börjar göra sina val. Samtidigt får det inte bli jobbigt för den anställde, men orkar vi bara hjälpas åt så kommer det att bli bra, säger Anders Plantin, verksamhetschef för utbildning.

Många företag och organisationer har blivit mer försiktiga med att erbjuda skolungdomar prao (praktisk arbetslivsorientering), bland annat på grund av tidsbrist. Skaraborgs sjukhus gör tvärtom. Nyordningen inleddes i höstas och under våren får 36 åttondeklassare möjlighet att få veta mer om vad det innebär att jobba inom vården. För ett år sedan hade inte Skas någon praoelev alls.

– Den tidigare hanteringen fungerade inte, de var bara på ett ställe och kvaliteten skiftade. Praoverksamheten är viktig för oss, inte minst för vår kompetensförsörjning, säger Sahra Lindman.

Louise Svensson, Stöpen, som ingick i praogruppen som slutade i fredags, bekräftar:

– Innan den här veckan hade jag inte tänkt att jag skulle kunna jobba inom vården. Nu känns det annorlunda.

Nio i varje grupp

Eleverna kan söka praoplatserna via internet och Skas plockar in nio i varje grupp. En gemensam introduktion med bland annat säkerhet, hjärt- lungräddning, basala hygienrutiner samt en rundvandring, inleder veckan. Sedan tillbringar eleverna hel- eller halvdagar vid olika enheter (avdelningar, mottagningar och serviceenheter) på sjukhuset. På enheterna finns det särskilda praktiklotsar som tar hand om eleverna.

– Eleverna var väl förberedda. Det här ger alla mycket energi, säger utbildningssekreterare Lena Gustafsson.

Veckan avslutas med en utvärdering, där eleverna får säga sitt. Gruppen som hade avslutning var entusiastisk. Åtta av nio var på plats och samtliga kunde tänka sig att jobba inom vården.

– Jag vill bli överläkare på neurologen, säger Louise Lövqvist och syrran Tilde instämmer.

Öppet för alla

Praoprogrammet är öppet för alla och tanken är att det ska finnas på samtliga sjukhus i Skaraborg.

– Vi får se i vilken omfattning det blir, säger Sahra Lindman.

Satsningen ligger i linje med Skas satsning på utbildning.

– Det är viktigt att vi exponerar oss för den här åldersgruppen, det är nu de börjar göra sina val. Samtidigt får det inte bli jobbigt för den anställde, men orkar vi bara hjälpas åt så kommer det att bli bra, säger Anders Plantin, verksamhetschef för utbildning.