24 mar 2016 06:00

24 mar 2016 06:00

Ska starta ny funktion på akutmottagningen

SKARABORG: Erik leder viktigt arbete

Erik Ullemark är ledningsansvarig läkare på akutmottagningen vid Skaraborgs sjukhus, med uppdrag att starta akutläkarverksamhet.
– Vissa patienter kanske behöver träffa tre olika specialister på akuten. Med en akutläkare kan det räcka med en.

Skas bygger upp en ny organisation på akuten. Akutläkarna, som ska ha breda kunskaper, får viktiga roller. Dels att utveckla verksamheten, dels att kunna ta hand om patienter med mer oklara diagnoser.

Kan få träffa flera

I dagsläget kan en patient på akuten träffa flera specialister, innan utredningen är klar och problemen utredda. En akutläkare känner till flera specialiteter, precis som en allmänläkare på en vårdcentral.

– Med akutläkare hoppas vi att effektiviteten förbättras och genomloppstiden förkortas. Det finns även flera kvalitetsaspekter, men vi måste skruva på hela sättet att jobba på akuten. Det fungerar bra i dag, men det kan bli ännu bättre. Dessutom står vi inför att bygga en helt ny akutmottagning, det ger också fina möjligheter för akutläkarna att vara med och forma från början, säger verksamhetschef Hans Halén.

Erik Ullemark, som är internmedicinare och blivande kardiolog, jobbar halvtid som medicinskt ledningsansvarig läkare på akuten och ska bland annat vara med och bygga upp en utbildningsplattform på Skas. Ledningen vill ha ytterligare akutläkare som ska jobba med Erik och på sikt ska de jobba med ”egna” ST-läkare på akuten.

– Vi hoppas kunna ta in en första grupp under våren 2017. Vi har en idé om hur vi ska jobba men de kommer att få vara med och utveckla detaljerna. Vi vill ha in läkare som brinner för arbetet på akutmottagningen och som trivs med att arbeta under de förutsättningar som råder där.

Viktiga moment

– Vi kommer att behöva bli bättre på logistik. Riskvärdering och sortering av patienter är viktiga moment. Vi bör även ha mer standardiserade processer för att alltid kunna erbjuda en jämlik vård oavsett vem som arbetar just den dagen.

Akutläkare blev en basspecialitet den första maj 2015. Regionen gör en satsning på gruppen och vill ha en gemensam studierektor och handledarresurser. Ett mål är att år 2025 ska 50 procent av läkarna på akutmottagningen vara akutläkare.

Svensk akutläkarförening har en tydlig och detaljerad utbildningsplan om vilka kompetenser som ska uppnås.

– Arbetssättet kommer att anpassas lokalt, i samarbete med klinikerna, på varje sjukhus, säger Erik Ullemark.

Basspecialitet

De läkare som i dagsläget jobbar på akuten är anställda av sin klinik. Akutläkarna kommer att anställas på akuten. Både Erik Ullemark och Hans Halén betonar att samarbetet med klinikerna är viktigt och en förutsättning för att det ska fungera.

– Akutläkarna ska ta hand om akuta problem. Specialisterna från andra kliniker bör vara med och säga vad specialisterna på akuten ska göra med deras patienter.

Hans Halén säger att initiativet betyder mycket för utvecklingen av hela sjukhuset.

– Vi har alltid ett akut uppdrag och måste utveckla det.

Skas bygger upp en ny organisation på akuten. Akutläkarna, som ska ha breda kunskaper, får viktiga roller. Dels att utveckla verksamheten, dels att kunna ta hand om patienter med mer oklara diagnoser.

Kan få träffa flera

I dagsläget kan en patient på akuten träffa flera specialister, innan utredningen är klar och problemen utredda. En akutläkare känner till flera specialiteter, precis som en allmänläkare på en vårdcentral.

– Med akutläkare hoppas vi att effektiviteten förbättras och genomloppstiden förkortas. Det finns även flera kvalitetsaspekter, men vi måste skruva på hela sättet att jobba på akuten. Det fungerar bra i dag, men det kan bli ännu bättre. Dessutom står vi inför att bygga en helt ny akutmottagning, det ger också fina möjligheter för akutläkarna att vara med och forma från början, säger verksamhetschef Hans Halén.

Erik Ullemark, som är internmedicinare och blivande kardiolog, jobbar halvtid som medicinskt ledningsansvarig läkare på akuten och ska bland annat vara med och bygga upp en utbildningsplattform på Skas. Ledningen vill ha ytterligare akutläkare som ska jobba med Erik och på sikt ska de jobba med ”egna” ST-läkare på akuten.

– Vi hoppas kunna ta in en första grupp under våren 2017. Vi har en idé om hur vi ska jobba men de kommer att få vara med och utveckla detaljerna. Vi vill ha in läkare som brinner för arbetet på akutmottagningen och som trivs med att arbeta under de förutsättningar som råder där.

Viktiga moment

– Vi kommer att behöva bli bättre på logistik. Riskvärdering och sortering av patienter är viktiga moment. Vi bör även ha mer standardiserade processer för att alltid kunna erbjuda en jämlik vård oavsett vem som arbetar just den dagen.

Akutläkare blev en basspecialitet den första maj 2015. Regionen gör en satsning på gruppen och vill ha en gemensam studierektor och handledarresurser. Ett mål är att år 2025 ska 50 procent av läkarna på akutmottagningen vara akutläkare.

Svensk akutläkarförening har en tydlig och detaljerad utbildningsplan om vilka kompetenser som ska uppnås.

– Arbetssättet kommer att anpassas lokalt, i samarbete med klinikerna, på varje sjukhus, säger Erik Ullemark.

Basspecialitet

De läkare som i dagsläget jobbar på akuten är anställda av sin klinik. Akutläkarna kommer att anställas på akuten. Både Erik Ullemark och Hans Halén betonar att samarbetet med klinikerna är viktigt och en förutsättning för att det ska fungera.

– Akutläkarna ska ta hand om akuta problem. Specialisterna från andra kliniker bör vara med och säga vad specialisterna på akuten ska göra med deras patienter.

Hans Halén säger att initiativet betyder mycket för utvecklingen av hela sjukhuset.

– Vi har alltid ett akut uppdrag och måste utveckla det.