12 apr 2016 06:00

12 apr 2016 06:00

Svensk vård på schemat

SKARABORG: Introduktion av utländska doktorer

Fem spanska specialistläkare introduceras i den svenska sjukvården på vårdcentralen i Hentorp.
– Ett nytt språk, en ny kultur men det är väldigt roligt, säger Dionisia Silva.

De fem läkarna, som har en spansk specialistutbildning i botten, ingår i ett projekt som ska ge fler distriktsläkare hos Närhälsan. I höstas läste de svenska och under början av förra veckan inleddes nästa fas i introduktionsutbildningen.

Blandat program

Två dagar i veckan praktiserar de, under handledning, på Hentorps vårdcentral som är basen i projektet. En dag i veckan får de utbildning i det svenska sjukvårdssystemet och två dagar befinner de sig på vårdcentralen de placerats på.

– Introduktionen kommer att ta minst sex månader, och det blir en förskjutning över sommaren. Under introduktionen får de jobba under ordnade former. När vi har rekryterat tidigare har skyddsnätet kring dem varit mindre. Nu blir det mer effektivt och tryggare för alla, säger Carola Låstberg.

Mycket är krångligt

Hon betonar att de spanska doktorerna är väldigt duktiga med patienterna, men inte har någon erfarenhet av administrationen kring sjukvården. Olika intyg, remisser och samarbetet med Försäkringskassan är bara tre exempel på allt som de spanska doktorerna måste lära sig.

Arancha Lainez, som kom från Spanien för 15 år sedan och som nu jobbar som distriktsläkare i Hentorp, intygar att pappersexercisen är annorlunda i Sverige jämfört med Spanien.

– Den kan vara rena mardrömmen, ler Arancha som är delaktig i utbildningen.

I Spanien kan en distriktsläkare, enligt Arancha Lainez, ha tre patienter på en kvart. Där är läkaren mer en spindel i nätet och patienten får ta ett mycket större ansvar. Hon ger sina spanska landsmän beröm efter den första veckan av introduktionen.

– Det har gått bättre än förväntat. Patienterna är nöjda och känner sig väl omhändertagna.

Bättre förhållanden

Esperanza Escarda, av de fem läkarna, trivs i Sverige och betonar att arbetsförhållandena är bättre än i Spanien.

– Här kan vi jobba på samma vårdcentral hela tiden, och kan följa våra patienter på ett helt annat sätt vilket känns jätteroligt. I Spanien får man jobba på olika ställen hela tiden, vilket gör att förutsättningarna blir sämre.

Carola Låstberg betonar att det är ett lyft för hela vårdcentralen att få vara med om resan.

– Vi är tydliga med vad vi förväntar oss, men de ska få förutsättningar att utvecklas.

De fem läkarna, som har en spansk specialistutbildning i botten, ingår i ett projekt som ska ge fler distriktsläkare hos Närhälsan. I höstas läste de svenska och under början av förra veckan inleddes nästa fas i introduktionsutbildningen.

Blandat program

Två dagar i veckan praktiserar de, under handledning, på Hentorps vårdcentral som är basen i projektet. En dag i veckan får de utbildning i det svenska sjukvårdssystemet och två dagar befinner de sig på vårdcentralen de placerats på.

– Introduktionen kommer att ta minst sex månader, och det blir en förskjutning över sommaren. Under introduktionen får de jobba under ordnade former. När vi har rekryterat tidigare har skyddsnätet kring dem varit mindre. Nu blir det mer effektivt och tryggare för alla, säger Carola Låstberg.

Mycket är krångligt

Hon betonar att de spanska doktorerna är väldigt duktiga med patienterna, men inte har någon erfarenhet av administrationen kring sjukvården. Olika intyg, remisser och samarbetet med Försäkringskassan är bara tre exempel på allt som de spanska doktorerna måste lära sig.

Arancha Lainez, som kom från Spanien för 15 år sedan och som nu jobbar som distriktsläkare i Hentorp, intygar att pappersexercisen är annorlunda i Sverige jämfört med Spanien.

– Den kan vara rena mardrömmen, ler Arancha som är delaktig i utbildningen.

I Spanien kan en distriktsläkare, enligt Arancha Lainez, ha tre patienter på en kvart. Där är läkaren mer en spindel i nätet och patienten får ta ett mycket större ansvar. Hon ger sina spanska landsmän beröm efter den första veckan av introduktionen.

– Det har gått bättre än förväntat. Patienterna är nöjda och känner sig väl omhändertagna.

Bättre förhållanden

Esperanza Escarda, av de fem läkarna, trivs i Sverige och betonar att arbetsförhållandena är bättre än i Spanien.

– Här kan vi jobba på samma vårdcentral hela tiden, och kan följa våra patienter på ett helt annat sätt vilket känns jätteroligt. I Spanien får man jobba på olika ställen hela tiden, vilket gör att förutsättningarna blir sämre.

Carola Låstberg betonar att det är ett lyft för hela vårdcentralen att få vara med om resan.

– Vi är tydliga med vad vi förväntar oss, men de ska få förutsättningar att utvecklas.