14 apr 2016 11:54

14 apr 2016 11:55

S vill skynda på elektrifieringen

SKARABORG: Motion om Kinnekullebanan

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill skynda på arbetet med att elektrifiera Kinnekullebanan.
– Vi måste få tryck i frågan, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

I en motion till regionfullmäktige skriver Bergström, och partikollegan Karin Engdahl, att regionen, tillsammans med Trafikverket och eventuellt andra finansiärer, så snabbt som möjligt ska starta arbetet med en elektrifiering av etapp 1 (Håkantorp-Lidköping) på Kinnekullebanan. Dessutom ska det planeras för elektrifiering av etapp 2 (Lidköping-Gårdsjö).

– Regionfullmäktiges målbild är tydligt, det är upp till Gårdsjö som gäller, säger Alex Bergström.

S vill använda den regionala planens medel (just nu återstår drygt 300 miljoner fram till 2019) till att delfinansiera utbyggnaden. samt göra ett dubbelspår förbi Grohed på Bohusbanan.

– Vi tycker att det är ett nationellt ansvar, men elektrifieringen av Kinnekullebanan och ett dubbelspår förbi Grohed skulle gynna arbetspendlingen oerhört mycket, säger Bergström.

Han betonar att restiderna skulle kortas rejält, vilket skulle gynna både person- och godstrafiken. En tidigare beräkning visade att en elektrifiering av sträckan Håkantorp-Lidköping skulle kosta 140 miljoner.

– Vi trodde alliansen och MP skulle ta tag i frågan. Därför har vi inte motionerat tidigare.

Även nationellt trycker de lokala politikerna på i frågan. Både S och M har lagt motioner i riksdagen om upprustning och elektrifiering av Kinnekullebanan.

I en motion till regionfullmäktige skriver Bergström, och partikollegan Karin Engdahl, att regionen, tillsammans med Trafikverket och eventuellt andra finansiärer, så snabbt som möjligt ska starta arbetet med en elektrifiering av etapp 1 (Håkantorp-Lidköping) på Kinnekullebanan. Dessutom ska det planeras för elektrifiering av etapp 2 (Lidköping-Gårdsjö).

– Regionfullmäktiges målbild är tydligt, det är upp till Gårdsjö som gäller, säger Alex Bergström.

S vill använda den regionala planens medel (just nu återstår drygt 300 miljoner fram till 2019) till att delfinansiera utbyggnaden. samt göra ett dubbelspår förbi Grohed på Bohusbanan.

– Vi tycker att det är ett nationellt ansvar, men elektrifieringen av Kinnekullebanan och ett dubbelspår förbi Grohed skulle gynna arbetspendlingen oerhört mycket, säger Bergström.

Han betonar att restiderna skulle kortas rejält, vilket skulle gynna både person- och godstrafiken. En tidigare beräkning visade att en elektrifiering av sträckan Håkantorp-Lidköping skulle kosta 140 miljoner.

– Vi trodde alliansen och MP skulle ta tag i frågan. Därför har vi inte motionerat tidigare.

Även nationellt trycker de lokala politikerna på i frågan. Både S och M har lagt motioner i riksdagen om upprustning och elektrifiering av Kinnekullebanan.