14 apr 2016 10:02

14 apr 2016 10:02

Säger nej till sänkta hastigheter

TRAFIK: Motormännen i Skaraborg kritisk till förslag

Motormännen i Skaraborg vill inte ha sänkt hastighet på vägarna.
– Vi anser att sänkta hastigheter är en kortsiktig åtgärd i stället för att rusta upp vägarna, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström till SLA.

Trafikverkets mål är att icke mötesfria, mindre vägar med 2 000 fordon per dygn ska ha max 80 km/h som hastighetsgräns.

Verkets förslag om åtgärder för anpassning av hastighetsgränserna i Västra Götaland är nu ute på remiss.

Stressande

Sträckan Skövde–Karlsborg kommer att få höjda hastighetsgränser först år 2023. Till dess sker en sänkning till 80 km/h på grund av att det inte är mötesfri väg.

– Tidsförlusten är stressande och kännbar för arbetspendlare i Skaraborg. Vi kommer under flera år framöver få uppleva snigelfart på våra vägar, anser Ulla-Britt Hagström.

I stället välkomnar Motormännen i Skaraborg en upprustning av vägarna.

– Vi har sett forskning som visar att 60 procent av olyckorna sker på grund av dåliga vägar.

Motormännens ser dock positivt på att få slut på systemet med sammanlagt tio hastighetssteg som man anser vara ”plottrigt”.

Trafikverkets mål är att icke mötesfria, mindre vägar med 2 000 fordon per dygn ska ha max 80 km/h som hastighetsgräns.

Verkets förslag om åtgärder för anpassning av hastighetsgränserna i Västra Götaland är nu ute på remiss.

Stressande

Sträckan Skövde–Karlsborg kommer att få höjda hastighetsgränser först år 2023. Till dess sker en sänkning till 80 km/h på grund av att det inte är mötesfri väg.

– Tidsförlusten är stressande och kännbar för arbetspendlare i Skaraborg. Vi kommer under flera år framöver få uppleva snigelfart på våra vägar, anser Ulla-Britt Hagström.

I stället välkomnar Motormännen i Skaraborg en upprustning av vägarna.

– Vi har sett forskning som visar att 60 procent av olyckorna sker på grund av dåliga vägar.

Motormännens ser dock positivt på att få slut på systemet med sammanlagt tio hastighetssteg som man anser vara ”plottrigt”.