21 apr 2016 06:37

21 apr 2016 06:37

Stopp i tågtrafiken

Tågtrafiken mellan Mariestad och Lidköping står still.

Tåg som påverkas av stoppet är tågen mellan Mariestad - Göteborg och omvänt. Orsaken till stoppet är ett trafikarbete som blivit förlängt.

Tåg som påverkas av stoppet är tågen mellan Mariestad - Göteborg och omvänt. Orsaken till stoppet är ett trafikarbete som blivit förlängt.