23 apr 2016 06:00

23 apr 2016 06:00

"Alla ska jobbapå sin högsta nivå"

SKARABORG: Uppgiftsväxling kan lösa bemanningsproblemet

Uppgiftsväxling kan lösa bemanningsproblemet inom vården.
– Vi måste se hur framtidens vård ser ut, säger Peder Yderhag, personalchef på Skas.

Uppgiftsväxlingen innebär att olika arbetsuppgifter tas över an en annan profession. Skaraborgs sjukhus jobbar med frågan och några projekt pågår.

– Vi har en referensgrupp och grunden är att alla ska jobba på högsta nivån av sin kompetens; vad gör läkarna, sjuksköterskorna, undersköterskorna och de medicinska sekreterarna, säger Yderhag och tillägger raskt:

– Men det måste ske i samarbete med facken. Det behövs mycket dialog innan vi gör något.

På Skas har bland annat uppgifter flyttats över från vårdpersonal till administrativ personal på kvinno- och barnverksamheten, på medicin har undersköterskor utbildats i dokumentation för att frigöra tid för sjuksköterskor. På ögon och medicin sköter sjuksköterskor vissa besök som normalt ordnas av läkare. På akuten har antalet undersköterskor ökat.

Medicin arbetar med att öka antalet undersköterskor för att upprätthålla fler vårdplatser. Inom vuxenpsykiatrin och anestesin, operation och intensivvården har bristen på sjuksköterskor medfört ett intensivt arbete om hur uppgiftsväxling kan göras till skötare och undersköterskor.

– Vi vill vara med i processen, men det är inte helt enkelt. Mycket av det som sjuksköterskorna gör styrs av lagar. det får inte bli fort men fel under det här jobbet, säger Vårdförbundets Kerstin Forsberg Angshed.

På sikt ska mixen mellan sjuksköterskor och undersköterskor förändras, men ännu har det inte blivit någon större effekt.

I mars hade Skas 1 407 sjuksköterskor och barnmorskor samt 842 undersköterskor med flera. Vid samma tidpunkt året innan handlade det om 1 427 respektive 835. Fördelningen var 63 respektive 37 procent för båda åren.

Pilotavdelningar

Arbetet pågår i hela regionen och på Sahlgrenska finns det avdelningar som testar olika lösningar. Det finns planer på att öppna en liknande avdelning på Skas.

Uppgiftsväxlingen innebär att olika arbetsuppgifter tas över an en annan profession. Skaraborgs sjukhus jobbar med frågan och några projekt pågår.

– Vi har en referensgrupp och grunden är att alla ska jobba på högsta nivån av sin kompetens; vad gör läkarna, sjuksköterskorna, undersköterskorna och de medicinska sekreterarna, säger Yderhag och tillägger raskt:

– Men det måste ske i samarbete med facken. Det behövs mycket dialog innan vi gör något.

På Skas har bland annat uppgifter flyttats över från vårdpersonal till administrativ personal på kvinno- och barnverksamheten, på medicin har undersköterskor utbildats i dokumentation för att frigöra tid för sjuksköterskor. På ögon och medicin sköter sjuksköterskor vissa besök som normalt ordnas av läkare. På akuten har antalet undersköterskor ökat.

Medicin arbetar med att öka antalet undersköterskor för att upprätthålla fler vårdplatser. Inom vuxenpsykiatrin och anestesin, operation och intensivvården har bristen på sjuksköterskor medfört ett intensivt arbete om hur uppgiftsväxling kan göras till skötare och undersköterskor.

– Vi vill vara med i processen, men det är inte helt enkelt. Mycket av det som sjuksköterskorna gör styrs av lagar. det får inte bli fort men fel under det här jobbet, säger Vårdförbundets Kerstin Forsberg Angshed.

På sikt ska mixen mellan sjuksköterskor och undersköterskor förändras, men ännu har det inte blivit någon större effekt.

I mars hade Skas 1 407 sjuksköterskor och barnmorskor samt 842 undersköterskor med flera. Vid samma tidpunkt året innan handlade det om 1 427 respektive 835. Fördelningen var 63 respektive 37 procent för båda åren.

Pilotavdelningar

Arbetet pågår i hela regionen och på Sahlgrenska finns det avdelningar som testar olika lösningar. Det finns planer på att öppna en liknande avdelning på Skas.