28 apr 2016 06:00

28 apr 2016 06:00

Vårdförbundet vill ha alla fakta

VÄSTRA GÖTALAND: Begär in uppgifter

Vårdförbundet i Västra begär in uppgifter om övertid, mertid och förskjuten arbetstid för sina medlemmar.
– Vi får signaler om att det är väldigt tufft på många ställen, säger styrelseledamoten Susanne Blom Persson.

Att Vårdförbundet, som bland annat organiserar sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker, begär in uppgifter om medlemmarna är vanligt.

– Men den här gången begär vi in uppgifter om samtliga medlemmar och kategorier. Vi vill se hur det ligger till för samtliga medlemmar på alla arbetsplatser, säger Susanne Blom Persson.

Uppgifter

Begäran har gått ut till samtliga arbetsgivare och kommuner, Närhälsan och sjukhusförvaltningar kommer att få skicka in uppgifter om antalet anställda på heltid och deltid, antalet registrerade timmar för mertid, övertid och förskjuten arbetstid. Förbundet vill även ha en redovisning om läget vid årsskiftet angående innestående tid i timbanken, flextidsbanken, komptid samt innestående semester.

– Det finns säkert ett övertidsberg och är det stort, handlar det ju om att för få sjuksköterskor är anställda. Vi får ofta höra att medlemmarna inte orkar med att jobba längre, säger Susanne Blom Persson.

Hon tillägger:

– Vi har högre sjukskrivningstal är tidigare.

På Skaraborgs sjukhus handlade det 7,95 procent bland sjuksköterskor och barnmorskor under de tre inledande månaderna av året. På Sahlgrenska var frånvaron bland sjuksköterskor och barnmorskor 6,9 procent.

– Tyvärr är det samma läge i hela regionen.

Hur är läget för era medlemmar inför sommaren?

– Just nu ser det inte så roligt ut.

Att Vårdförbundet, som bland annat organiserar sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker, begär in uppgifter om medlemmarna är vanligt.

– Men den här gången begär vi in uppgifter om samtliga medlemmar och kategorier. Vi vill se hur det ligger till för samtliga medlemmar på alla arbetsplatser, säger Susanne Blom Persson.

Uppgifter

Begäran har gått ut till samtliga arbetsgivare och kommuner, Närhälsan och sjukhusförvaltningar kommer att få skicka in uppgifter om antalet anställda på heltid och deltid, antalet registrerade timmar för mertid, övertid och förskjuten arbetstid. Förbundet vill även ha en redovisning om läget vid årsskiftet angående innestående tid i timbanken, flextidsbanken, komptid samt innestående semester.

– Det finns säkert ett övertidsberg och är det stort, handlar det ju om att för få sjuksköterskor är anställda. Vi får ofta höra att medlemmarna inte orkar med att jobba längre, säger Susanne Blom Persson.

Hon tillägger:

– Vi har högre sjukskrivningstal är tidigare.

På Skaraborgs sjukhus handlade det 7,95 procent bland sjuksköterskor och barnmorskor under de tre inledande månaderna av året. På Sahlgrenska var frånvaron bland sjuksköterskor och barnmorskor 6,9 procent.

– Tyvärr är det samma läge i hela regionen.

Hur är läget för era medlemmar inför sommaren?

– Just nu ser det inte så roligt ut.