02 maj 2016 14:07

02 maj 2016 14:08

Vill ha högre löner för vårdpersonal

VÄSTRA GÖTALAND: S skuggbudget

Socialdemokraterna vill satsa på högre löner.
– Vi ligger under snittet i riket. Det är inget hållbart alternativ, säger regionrådet Karin Engdahl.

Under måndagens presskonferens meddelade S att det skulle kosta cirka 335 miljoner kronor per år att nå medellönerna i landet för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. I dagsläget ligger regionen en bit under riket. Karin Engdahl betonade att regionen gjort riktade lönesatsningar på olika yrken, men att det måste tas ytterligare kliv.

– Det är nödvändigt att lyfta fram undersköterskorna, genom uppgiftsväxling. De kan göra mer än vad de gör i dag.

S kommer inom kort att ta fram ett handlingsprogram med exakta siffror.

– Vi hoppas få med oss majoriteten. Det är en väldigt viktig fråga, säger gruppledaren Helén Eliasson.

Partiet vill även öka möjligheterna till kompetensutveckling. Fungerar den biten samt lönerna förbättras så ska personalomsättningen minskas och rekryteringen underlättas. S vill även öka satsningen på Plus-programmet, för utlandsutbildad vårdpersonal.

Även arbetsmiljön ska förbättras, enligt Socialdemokraterna. Arbetstiderna ska ses över, helgtjänstgöringen ska minskas, (medarbetarna ska jobba två av fem helger) och det ska en översyn av arbetets innehåll. De administrativa uppdragen ska minska för vårdpersonalen.

S pekar på att sjukfrånvaron var 6,7 procent under 2015, vilket är klart över snittet i landet.

– Om vi legat på det hade vi haft 500 fler medarbetare i tjänst, säger Eliasson.

Hur vill S komma tillrätta med akutsjukhusens underskott?

– De måste få kompensation för indexuppräkningen. Vi måste även satsa på medarbetarna så att verksamheterna kan hållas i gång. Samtidigt vill vi inte hålla inne pengar centralt utan skicka dem till hälso- och sjukvårdsnämnderna så att de kan fördela pengarna.

Under måndagens presskonferens meddelade S att det skulle kosta cirka 335 miljoner kronor per år att nå medellönerna i landet för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. I dagsläget ligger regionen en bit under riket. Karin Engdahl betonade att regionen gjort riktade lönesatsningar på olika yrken, men att det måste tas ytterligare kliv.

– Det är nödvändigt att lyfta fram undersköterskorna, genom uppgiftsväxling. De kan göra mer än vad de gör i dag.

S kommer inom kort att ta fram ett handlingsprogram med exakta siffror.

– Vi hoppas få med oss majoriteten. Det är en väldigt viktig fråga, säger gruppledaren Helén Eliasson.

Partiet vill även öka möjligheterna till kompetensutveckling. Fungerar den biten samt lönerna förbättras så ska personalomsättningen minskas och rekryteringen underlättas. S vill även öka satsningen på Plus-programmet, för utlandsutbildad vårdpersonal.

Även arbetsmiljön ska förbättras, enligt Socialdemokraterna. Arbetstiderna ska ses över, helgtjänstgöringen ska minskas, (medarbetarna ska jobba två av fem helger) och det ska en översyn av arbetets innehåll. De administrativa uppdragen ska minska för vårdpersonalen.

S pekar på att sjukfrånvaron var 6,7 procent under 2015, vilket är klart över snittet i landet.

– Om vi legat på det hade vi haft 500 fler medarbetare i tjänst, säger Eliasson.

Hur vill S komma tillrätta med akutsjukhusens underskott?

– De måste få kompensation för indexuppräkningen. Vi måste även satsa på medarbetarna så att verksamheterna kan hållas i gång. Samtidigt vill vi inte hålla inne pengar centralt utan skicka dem till hälso- och sjukvårdsnämnderna så att de kan fördela pengarna.