03 maj 2016 20:00

07 maj 2016 08:30

"Vården blir mer jämlik"

SKARABORG: Vårdplatsutredning vill flytta medicinavdelning från Mariestad

Vårdplatsutredningen ger ett tydligt besked:
Flytta medicinavdelningen vid sjukhuset i Mariestad till Skövde.
– Det blir mer jämlik vård, säger chefläkare Marga Brisman.

Utredningen rör hela sjukhuset, men jämförelsen mellan slutenvården i Mariestad och Falköping har säkert gett stöd till förslaget från majoriteten i styrelsen att stänga avdelningen (16 platser) i Mariestad och öppna åtta platser i Skövde.

Läkare

Måndagar, onsdagar och fredagar bemannas avdelningen i Mariestad med en specialistläkare; under vardagarna finns det en AT-läkare på plats. Under helgerna kan personalen vid behov nå en läkare via telefon. I Falköping finns det två specialistläkare och en ST-läkare under vardagarna. Under helgen finns det en jourlinje tillgänglig.

– Patienterna i Mariestad får fantastisk vård, men det skiljer i läkarbemanning. Samtidigt väljer vi i dagsläget vilka patienter som ska skickas till Mariestad. Om avdelningen flyttas till Skövde får patienterna en mer jämlik vård, med tillgång till hela sjukhusets resurser. De ekonomiska bitarna vill jag inte uttala mig om, säger Brisman.

Kostnaden per vårddygn i Mariestad är 4 203 kronor. Ett vårddygn på medicinsk akutvårdsavdelning (Mava) i Skövde kostar 3 930 kronor. Motsvarande kostnad på medicinavdelning 6 i Lidköping är 3 703 och medicin i Falköping ligger på 3 253 kronor. I kostnaden ingår bland annat omvårdnadspersonal, städ, tvätt och material, men inte läkare, läkemedel och laboratoriekostnader.

En tidigare (hösten 2014) utredning visar att lönekostnaden per vårddygn i Mariestad då uppgick till 2 504 kronor. Motsvarande kostnad i Falköping, som har 28 vårdplatser, var 1 589 kronor.

Att stänga i Mariestad och öppna åtta platser i Skövde skulle innebära en besparing på 2,95 miljoner kronor under 2016 och under 2017, då det blir en helårseffekt, är kostnadsminskningen 8,8 miljoner.

Längre vårdtid

Under 2015 var 395 patienter inskrivna på avdelningen i Mariestad. 323 kom från Mariestad, Töreboda eller Gullspång, men av de 395 patienterna hade 343 innan transporten till Mariestad vårdats på någon mottagning eller avdelning i Skövde.

Fram till september 2014 var medelvårdtiden åtta dygn, medan snittet för internmedicinska patienter på Skas var 6,51 vårddygn.

Utredningen är ett styrelseuppdrag, som kom för ett år sedan.

– Vi hade inga förutfattade meningar, ville få fram alla fakta så att det inte är någon tvekan om att det är rätt beslut som tas, säger Marga Brisman.

Utredningen rör hela sjukhuset, men jämförelsen mellan slutenvården i Mariestad och Falköping har säkert gett stöd till förslaget från majoriteten i styrelsen att stänga avdelningen (16 platser) i Mariestad och öppna åtta platser i Skövde.

Läkare

Måndagar, onsdagar och fredagar bemannas avdelningen i Mariestad med en specialistläkare; under vardagarna finns det en AT-läkare på plats. Under helgerna kan personalen vid behov nå en läkare via telefon. I Falköping finns det två specialistläkare och en ST-läkare under vardagarna. Under helgen finns det en jourlinje tillgänglig.

– Patienterna i Mariestad får fantastisk vård, men det skiljer i läkarbemanning. Samtidigt väljer vi i dagsläget vilka patienter som ska skickas till Mariestad. Om avdelningen flyttas till Skövde får patienterna en mer jämlik vård, med tillgång till hela sjukhusets resurser. De ekonomiska bitarna vill jag inte uttala mig om, säger Brisman.

Kostnaden per vårddygn i Mariestad är 4 203 kronor. Ett vårddygn på medicinsk akutvårdsavdelning (Mava) i Skövde kostar 3 930 kronor. Motsvarande kostnad på medicinavdelning 6 i Lidköping är 3 703 och medicin i Falköping ligger på 3 253 kronor. I kostnaden ingår bland annat omvårdnadspersonal, städ, tvätt och material, men inte läkare, läkemedel och laboratoriekostnader.

En tidigare (hösten 2014) utredning visar att lönekostnaden per vårddygn i Mariestad då uppgick till 2 504 kronor. Motsvarande kostnad i Falköping, som har 28 vårdplatser, var 1 589 kronor.

Att stänga i Mariestad och öppna åtta platser i Skövde skulle innebära en besparing på 2,95 miljoner kronor under 2016 och under 2017, då det blir en helårseffekt, är kostnadsminskningen 8,8 miljoner.

Längre vårdtid

Under 2015 var 395 patienter inskrivna på avdelningen i Mariestad. 323 kom från Mariestad, Töreboda eller Gullspång, men av de 395 patienterna hade 343 innan transporten till Mariestad vårdats på någon mottagning eller avdelning i Skövde.

Fram till september 2014 var medelvårdtiden åtta dygn, medan snittet för internmedicinska patienter på Skas var 6,51 vårddygn.

Utredningen är ett styrelseuppdrag, som kom för ett år sedan.

– Vi hade inga förutfattade meningar, ville få fram alla fakta så att det inte är någon tvekan om att det är rätt beslut som tas, säger Marga Brisman.