07 maj 2016 06:00

07 maj 2016 08:30

Chefer vill flytta all slutenvård

SKARABORG: Utredning bäddar för nya diskussioner

I Skaraborgs sjukhus vårdplatsutredning finns önskemål om att all slutenvård ska flyttas till akutsjukhusen i Skövde och Lidköping.
– Det har vi inte alls diskuterat, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

Vårdplatsutredningen föreslår att medicinavdelningen i Mariestad flyttas till Skövde. Förslaget behandlas just nu av Skas styrelse och ledamöterna i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

I samma utredning, som gjorts av chefläkare Marga Brisman, står det att flera verksamhetschefer anser att all slutenvård, där patienterna ligger över natt, bör placeras i Skövde och Lidköping där det finns akutsjukvård.

Några av cheferna betonar att det finns svårigheter i bedömningen av vilka patienter som kan flyttas över från Skövde till Falköping. Statistiken visar att beläggningen av medicinavdelningen i Falköping varit lägre än motsvarande avdelning i Skövde under januari till maj förra året.

Ordföranden Ulla-Britt Hagström (L) betonar att den frågan inte alls diskuterats.

– Samtidigt sticker vi inte under stolen med att vi ser över allting. Vi vill behålla en högkvalitativ specialistsjukvård i Skaraborg och måste se över hur vi kan prioritera, säger hon.

Färre platser

2015 hade Skas 693 vårdplatser, exklusive rättspsykiatrin. Utredningen visar att behovet minskar. En förskjutning från slutenvård till öppenvård och färre kortare vårdtillfällen för okomplicerade diagnoser är några orsaker.

– Höftledsoperationerna är ett bra exempel, tidigare handlade det om en vecka, nu rör det sig om en eller två nätter på sjukhuset. En patient inte ska vara på sjukhuset mer än det behövs, säger chefläkare Marga Brisman.

Ulla-Britt Hagström menar att utredningen ger bra fakta och genomlyser hela organisationen.

– Men just nu har vi inte tillräckligt med vårdplatser, då vi inte klarar att bemanna dem. Vi måste klara tillgängligheten

Vårdplatsutredningen föreslår att medicinavdelningen i Mariestad flyttas till Skövde. Förslaget behandlas just nu av Skas styrelse och ledamöterna i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

I samma utredning, som gjorts av chefläkare Marga Brisman, står det att flera verksamhetschefer anser att all slutenvård, där patienterna ligger över natt, bör placeras i Skövde och Lidköping där det finns akutsjukvård.

Några av cheferna betonar att det finns svårigheter i bedömningen av vilka patienter som kan flyttas över från Skövde till Falköping. Statistiken visar att beläggningen av medicinavdelningen i Falköping varit lägre än motsvarande avdelning i Skövde under januari till maj förra året.

Ordföranden Ulla-Britt Hagström (L) betonar att den frågan inte alls diskuterats.

– Samtidigt sticker vi inte under stolen med att vi ser över allting. Vi vill behålla en högkvalitativ specialistsjukvård i Skaraborg och måste se över hur vi kan prioritera, säger hon.

Färre platser

2015 hade Skas 693 vårdplatser, exklusive rättspsykiatrin. Utredningen visar att behovet minskar. En förskjutning från slutenvård till öppenvård och färre kortare vårdtillfällen för okomplicerade diagnoser är några orsaker.

– Höftledsoperationerna är ett bra exempel, tidigare handlade det om en vecka, nu rör det sig om en eller två nätter på sjukhuset. En patient inte ska vara på sjukhuset mer än det behövs, säger chefläkare Marga Brisman.

Ulla-Britt Hagström menar att utredningen ger bra fakta och genomlyser hela organisationen.

– Men just nu har vi inte tillräckligt med vårdplatser, då vi inte klarar att bemanna dem. Vi måste klara tillgängligheten