09 maj 2016 15:52

09 maj 2016 16:26

Miljard till primärvård inleder omställningen

VÄSTRA GÖTALAND: Dyr akutsjukvård ska ersättas med närsjukvård

Regionen inleder satsningen på närsjukvården och de närmaste tre åren avsätts 1,1 miljarder till omställningen från dyr akutsjukvård till billigare närsjukvård.

Tankarna kring närsjukvårdsmodellen i västra Skaraborg, med samverkan kring främst multisjuka äldre, ska överföras till övriga delar i regionen, och de mobila teamen ska förstärkas. De är några delar som ska göra att akutsjukhusen avlastas.

De närmaste tre åren satsar regionledningen, som presenterade sin budget under måndagen, 1,1 miljarder på omställningen.

– Vi vill satsa på primärvården för att hindra onödiga inläggningar. Den ska spela en större roll i vården av de multisjuka äldre och för unga och vuxna med psykisk ohälsa. Vi är inte helt färdiga med vad vi ska göra men de bitarna är grundläggande, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

En första konkret del är att primärvården tillförs extra resurser så att de kan ha fungerade kontaktsjuksköterskor, främst för de mest sjuka äldre.

– Det är första pusselbiten.

Ni är inte oroliga att bristen på läkare och sjuksköterskor ska ställa till det?

– Vi har aldrig haft så många läkare inom primärvården som nu, och det är många som utbildas till allmänläkare. Jag har en positiv känsla att vi snart har ett bemanningsläge.

Ledningen satsar även 140 miljoner per år för att få ned köerna till besök och behandlingar.

– Inom två år ska minst 90 procent få besök eller behandling inom tre månader, året därpå ska 100 procent få det.

Resursfördelningsmodellen, som styr hur regionens medel fördelas till de olika nämnderna, har korrigerats. Jonas Andersson betonar att geografifaktorn räknats upp, vilket gynnar de norra och östra (Skaraborg) nämnderna. Alla nämnder får två procent mer 2017 än de har i sin detaljbudget 2016.

Öronmärkta

Psykiatrin prioriteras och nästa år får den 125 miljoner extra, varav 50 miljoner är öronmärkta för korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Tyngdpunkten i budget, som ligger på 50,23 miljarder, finns på hälso- och sjukvården. Bland övriga satsningar märks en sänkning av Regionen runt-kortet samt på att köpa in nya tåg.

Tankarna kring närsjukvårdsmodellen i västra Skaraborg, med samverkan kring främst multisjuka äldre, ska överföras till övriga delar i regionen, och de mobila teamen ska förstärkas. De är några delar som ska göra att akutsjukhusen avlastas.

De närmaste tre åren satsar regionledningen, som presenterade sin budget under måndagen, 1,1 miljarder på omställningen.

– Vi vill satsa på primärvården för att hindra onödiga inläggningar. Den ska spela en större roll i vården av de multisjuka äldre och för unga och vuxna med psykisk ohälsa. Vi är inte helt färdiga med vad vi ska göra men de bitarna är grundläggande, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

En första konkret del är att primärvården tillförs extra resurser så att de kan ha fungerade kontaktsjuksköterskor, främst för de mest sjuka äldre.

– Det är första pusselbiten.

Ni är inte oroliga att bristen på läkare och sjuksköterskor ska ställa till det?

– Vi har aldrig haft så många läkare inom primärvården som nu, och det är många som utbildas till allmänläkare. Jag har en positiv känsla att vi snart har ett bemanningsläge.

Ledningen satsar även 140 miljoner per år för att få ned köerna till besök och behandlingar.

– Inom två år ska minst 90 procent få besök eller behandling inom tre månader, året därpå ska 100 procent få det.

Resursfördelningsmodellen, som styr hur regionens medel fördelas till de olika nämnderna, har korrigerats. Jonas Andersson betonar att geografifaktorn räknats upp, vilket gynnar de norra och östra (Skaraborg) nämnderna. Alla nämnder får två procent mer 2017 än de har i sin detaljbudget 2016.

Öronmärkta

Psykiatrin prioriteras och nästa år får den 125 miljoner extra, varav 50 miljoner är öronmärkta för korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Tyngdpunkten i budget, som ligger på 50,23 miljarder, finns på hälso- och sjukvården. Bland övriga satsningar märks en sänkning av Regionen runt-kortet samt på att köpa in nya tåg.