10 maj 2016 16:12

10 maj 2016 16:12

Oroande personalproblem

VÄSTRA GÖTALAND: "Det är som High Chaparral"

Regionens vårdvalskontor tappar personal. Både majoritet och opposition oroas över läget.

– Det är inte så bra som vi kan önska, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Vårdvalskontoret, som numera tillhör regionens koncernkontor, har av olika skäl tappat personal.

Under tisdagens fullmäktige frågade Håkan Linnarsson (S) ordföranden i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Jonas Andersson (L), om regionledningen har tillräcklig insyn i vårdvalsverksamheten.

– Jag får signaler om att det inte är bra. En person som jobbar inom primärvården beskrev det som ”High Chaparral”, säger Linnarsson.

Andersson tyckte att det var väl hårt, men höll med om att läget inte är så bra som man kan önska.

– Vi delar oron. Rekrytering är på väg in, men jag är inte helt nöjd med situationen.

Linnarsson och Andersson hade även en interpellationsdebatt om väntetider och tillgänglighet inom den specialiserade vården. Linnarsson betonade att i början av mars hade 56 223 personer väntat längre än 90 dagar på en besök hos en specialist. Siffran stiger och S-politiken undrade vad den politiska ledningen gör.

– Vi satsade 750 miljoner inför 2015 men det räckte inte. Nu lägger vi 140 miljoner per år för att korta köerna, sa Jonas Andersson.

Linnarsson:

– Det känns som att laga ett större sår med ett litet plåster.

Regionfullmäktige beslöt att naturbruksgymnasiet i Dinge kommer att avvecklas tidigare än planerat, redan efter våren 2016. SD reserverade sig mot beslutet.

Fullmäktige tog även beslut om att godkänna försäljningarna av fastigheterna vid naturbruksgymnasierna i Dingle och Strömma. SD reserverade sig och ville hitta en annan köpare till Dingle.

Stipendium

Diana Nyman, ordförande i Romska rådet i Göteborg, som jobbar intensivt både lokalt och nationellt för romernas situation delade regionens människorättsstipendium (100 000 kronor) med Support Group, som bland annat har som mål att skapa meningsfulla aktiviteter för asylsökande och att underlätta introduktionen i det svenska samhället.

Vårdvalskontoret, som numera tillhör regionens koncernkontor, har av olika skäl tappat personal.

Under tisdagens fullmäktige frågade Håkan Linnarsson (S) ordföranden i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Jonas Andersson (L), om regionledningen har tillräcklig insyn i vårdvalsverksamheten.

– Jag får signaler om att det inte är bra. En person som jobbar inom primärvården beskrev det som ”High Chaparral”, säger Linnarsson.

Andersson tyckte att det var väl hårt, men höll med om att läget inte är så bra som man kan önska.

– Vi delar oron. Rekrytering är på väg in, men jag är inte helt nöjd med situationen.

Linnarsson och Andersson hade även en interpellationsdebatt om väntetider och tillgänglighet inom den specialiserade vården. Linnarsson betonade att i början av mars hade 56 223 personer väntat längre än 90 dagar på en besök hos en specialist. Siffran stiger och S-politiken undrade vad den politiska ledningen gör.

– Vi satsade 750 miljoner inför 2015 men det räckte inte. Nu lägger vi 140 miljoner per år för att korta köerna, sa Jonas Andersson.

Linnarsson:

– Det känns som att laga ett större sår med ett litet plåster.

Regionfullmäktige beslöt att naturbruksgymnasiet i Dinge kommer att avvecklas tidigare än planerat, redan efter våren 2016. SD reserverade sig mot beslutet.

Fullmäktige tog även beslut om att godkänna försäljningarna av fastigheterna vid naturbruksgymnasierna i Dingle och Strömma. SD reserverade sig och ville hitta en annan köpare till Dingle.

Stipendium

Diana Nyman, ordförande i Romska rådet i Göteborg, som jobbar intensivt både lokalt och nationellt för romernas situation delade regionens människorättsstipendium (100 000 kronor) med Support Group, som bland annat har som mål att skapa meningsfulla aktiviteter för asylsökande och att underlätta introduktionen i det svenska samhället.