10 maj 2016 16:04

11 maj 2016 06:42

Stopp i tågtrafiken Västra Stambanan

Det är stopp i tågtrafiken genom station Aspen på Västra Stambanan.

Det påverkar samtlig tågtrafik med förseningar på sträckan Göteborg-Alingsås samt fjärrtågen på sträckan Göteborg-Stockholm. Förseningarna beräknas pågå under eftermiddagen och beror på en brand som nu är släckt.

Förseningarna beräknas dock fortgå under kvällen.

Det påverkar samtlig tågtrafik med förseningar på sträckan Göteborg-Alingsås samt fjärrtågen på sträckan Göteborg-Stockholm. Förseningarna beräknas pågå under eftermiddagen och beror på en brand som nu är släckt.

Förseningarna beräknas dock fortgå under kvällen.