11 maj 2016 17:04

11 maj 2016 19:00

Medicinavdelning i Mariestad stängs

SKARABORG: Ny vårdform ersätter

Medicinavdelningen vid Mariestads sjukhus stängs och ersätts av mellanvårdsplatser.
– En ny vårdform och Mariestad blir först i regionen, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra nämnden.

Den grönblå majoriteten i både östra nämnden och Skaraborgs sjukhus är överens och de formella besluten tas 24 maj, då båda har möten.

Beslutet innebär att de 16 medicinplatserna på avdelningen i Mariestad stängs och ersätts med åtta platser i Skövde. I samma lokaler i Mariestad kommer det i stället att efter semestern öppnas mellanvårdsplatser.

– Vi utgår från att det blir 16 platser, men det beror lite på bemanningen, säger Gunilla Druve Jansson.

Mellanvårdsplatser är en ny vårdform och riktar sig mot patienter som har ett större behov av vård och medicinska insatser än vad den kommunala vården kan erbjuda.

– Verksamheten är sjuksköterskeledd, men det finns en mobil hemsjukvårdsläkare i området, säger Gunilla Druve Jansson.

Skaraborgs sjukhus står med personal och lokaler från till och med årsskiftet.

– Det känns jättebra med den här lösningen, vi ska ju skapa en jämlik vård men samtidigt måste vi ju vara lyhörda på de reaktioner vi fått på att vi vill lägga ned avdelningen, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande Skaraborgs sjukhus.

– Samtidigt har det varit viktigt för nämnden att det inte ska bli något glapp, säger Eva-Lott Gram, vice ordförande i östra nämnden.

Samtidigt ska det skapas ett närsjukvårdscentrum i Mariestad. Det ska bland annat innehålla vårdcentraler, jourcentral, annan primärvård, anpassade laboratorie- och röntgenverksamheter, specialistmottagningar samt samverkan med kommunala verksamheter vilket kan omfatta en utveckling av mellanvårdsplatser.

Ska utforma

Senast i augusti ska en politisk styrgrupp med representanter från kommunerna, Närhälsan, privata vårdcentraler, Habilitering och hälsa, Skas, styrelsen för beställd primärvård samt östra nämnden, vara i gång med att forma innehållet.

– I oktober ska det finnas en första bild om hur det ska se ut och under 2017 ska det genomföras. Vi kommer att anställa en projektledare som ska leda arbetet, säger Gunilla Druve Jansson.

Den grönblå majoriteten i både östra nämnden och Skaraborgs sjukhus är överens och de formella besluten tas 24 maj, då båda har möten.

Beslutet innebär att de 16 medicinplatserna på avdelningen i Mariestad stängs och ersätts med åtta platser i Skövde. I samma lokaler i Mariestad kommer det i stället att efter semestern öppnas mellanvårdsplatser.

– Vi utgår från att det blir 16 platser, men det beror lite på bemanningen, säger Gunilla Druve Jansson.

Mellanvårdsplatser är en ny vårdform och riktar sig mot patienter som har ett större behov av vård och medicinska insatser än vad den kommunala vården kan erbjuda.

– Verksamheten är sjuksköterskeledd, men det finns en mobil hemsjukvårdsläkare i området, säger Gunilla Druve Jansson.

Skaraborgs sjukhus står med personal och lokaler från till och med årsskiftet.

– Det känns jättebra med den här lösningen, vi ska ju skapa en jämlik vård men samtidigt måste vi ju vara lyhörda på de reaktioner vi fått på att vi vill lägga ned avdelningen, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande Skaraborgs sjukhus.

– Samtidigt har det varit viktigt för nämnden att det inte ska bli något glapp, säger Eva-Lott Gram, vice ordförande i östra nämnden.

Samtidigt ska det skapas ett närsjukvårdscentrum i Mariestad. Det ska bland annat innehålla vårdcentraler, jourcentral, annan primärvård, anpassade laboratorie- och röntgenverksamheter, specialistmottagningar samt samverkan med kommunala verksamheter vilket kan omfatta en utveckling av mellanvårdsplatser.

Ska utforma

Senast i augusti ska en politisk styrgrupp med representanter från kommunerna, Närhälsan, privata vårdcentraler, Habilitering och hälsa, Skas, styrelsen för beställd primärvård samt östra nämnden, vara i gång med att forma innehållet.

– I oktober ska det finnas en första bild om hur det ska se ut och under 2017 ska det genomföras. Vi kommer att anställa en projektledare som ska leda arbetet, säger Gunilla Druve Jansson.