11 maj 2016 15:29

11 maj 2016 15:29

Ökade krav påjourcentraler

REGIONEN: Beslut om vårdcentralernas verksamhet

Det nya reglementet för vårdcentralerna öppnar för kvälls- och helgöppna jourcentraler i Falköping och Mariestad.
– Jourcentralerna är en del i närsjukvårdskonceptet. Vi tittar på hur det ska bli, säger Gunilla Druve Jansson (C).

Druve Jansson är ordförande i östra nämnden (Skaraborg) och även ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS. Under onsdagen tog beslut om korrigeringar av krav- och kvalitetsboken, som reglerar vårdcentralernas verksamhet.

Jourcentraler

Kraven på jourcentraler ökas och i praktiken ska det finnas kvälls- och helgöppna mottagningar i Lidköping, Skövde, Mariestad och Falköping. I dagsläget är det bara Skövde och Lidköping som klarar kravet.

Hur det blir i verkligheten är oklart. Jourcentralerna är en del i närsjukvårdskonceptet, som planeras införas i Mariestad.

– Vi måste titta närmare på hur det ska lösas, säger Druve Jansson.

Kravet på att legitimerad läkare ska finnas på plats ersätts med att legitimerad läkare ska finnas tillgänglig. Vårdcentralerna ska erbjuda de mest sjuka äldre en fast vårdkontakt, för att primärvårdens roll som koordinator i vården ska bli tydlig.

– Det lär komma en proposition i riksdagen om samma sak, säger Jonas Andersson (L), ordförande i HSS.

HSS tog beslut om dietisternas verksamhet. De ska finnas i det som benämns som producentneutrala verksamheter och regionen räknar med att ha cirka 25 dietister.

– Av dem kommer cirka 4-5 att finns i Skaraborg, enligt den här finansieringen, säger Jonas Andersson.

Sedan tidigare har Närhälsan i Skaraborg 8,9 dietisttjänster, men de finansieras lokalt av hälso- och sjukvårdsnämnden vilket gör att Skaraborg ligger betydligt över regionsnittet.

– Det är en viktig verksamhet. Vi kommer inte att ha färre dietister i Skaraborg, lovar Druve Jansson.

Psykiatriförstärkning

Regionen har 20 miljoner kvar av statsbidragen för psykiatri och rehabiliteringsgaranti. De kommer att delas mellan barn- och ungdomspsykiatrin, inte minst för att kunna korta köerna till utredningar. Medlen kommer att fördelas mellan förvaltningarna efter befolkningsunderlaget.

– Tyvärr finns det en kösituation hos alla förvaltningar. Pengarna behövs, säger Jonas Andersson.

Druve Jansson är ordförande i östra nämnden (Skaraborg) och även ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS. Under onsdagen tog beslut om korrigeringar av krav- och kvalitetsboken, som reglerar vårdcentralernas verksamhet.

Jourcentraler

Kraven på jourcentraler ökas och i praktiken ska det finnas kvälls- och helgöppna mottagningar i Lidköping, Skövde, Mariestad och Falköping. I dagsläget är det bara Skövde och Lidköping som klarar kravet.

Hur det blir i verkligheten är oklart. Jourcentralerna är en del i närsjukvårdskonceptet, som planeras införas i Mariestad.

– Vi måste titta närmare på hur det ska lösas, säger Druve Jansson.

Kravet på att legitimerad läkare ska finnas på plats ersätts med att legitimerad läkare ska finnas tillgänglig. Vårdcentralerna ska erbjuda de mest sjuka äldre en fast vårdkontakt, för att primärvårdens roll som koordinator i vården ska bli tydlig.

– Det lär komma en proposition i riksdagen om samma sak, säger Jonas Andersson (L), ordförande i HSS.

HSS tog beslut om dietisternas verksamhet. De ska finnas i det som benämns som producentneutrala verksamheter och regionen räknar med att ha cirka 25 dietister.

– Av dem kommer cirka 4-5 att finns i Skaraborg, enligt den här finansieringen, säger Jonas Andersson.

Sedan tidigare har Närhälsan i Skaraborg 8,9 dietisttjänster, men de finansieras lokalt av hälso- och sjukvårdsnämnden vilket gör att Skaraborg ligger betydligt över regionsnittet.

– Det är en viktig verksamhet. Vi kommer inte att ha färre dietister i Skaraborg, lovar Druve Jansson.

Psykiatriförstärkning

Regionen har 20 miljoner kvar av statsbidragen för psykiatri och rehabiliteringsgaranti. De kommer att delas mellan barn- och ungdomspsykiatrin, inte minst för att kunna korta köerna till utredningar. Medlen kommer att fördelas mellan förvaltningarna efter befolkningsunderlaget.

– Tyvärr finns det en kösituation hos alla förvaltningar. Pengarna behövs, säger Jonas Andersson.