16 maj 2016 16:29

16 maj 2016 16:29

S vill dämpa priserna i kollektivtrafiken

VÄSTRA GÖTALAND: Lägre höjning än majoriteten

Socialdemokraterna vill höja kollektivtrafikpriserna men bara med 2,5 procent.
– Det gynnar alla och ökar möjligheterna att få nya resenärer, säger regionrådet Alex Bergström (S).

I sitt budgetförslag för 2017 finns det en höjning på kollektivtrafikpriserna på 2,5 procent. Alex Bergström säger att majoriteten vill ha en generell höjning med fem procent, samt en sänkt kostnad för regionen runt-biljetterna.

– Vi vill halvera den föreslagna höjningen. Vi står även fast vid kravet att återinföra den generella ungdomsrabatten, säger Alex Bergström.

Partiet menar även att regionen samlas för mycket av medlen centralt.

– Pengarna ska inte parkeras i regiontoppen, kostnadsutvecklingen är högre än de drygt två procenten som regionbidraget räknas upp med. Vi fördelar mer pengar till de olika nämnderna. De vet ju bäst vad som ska göras, se bara på Skaraborgs sjukhus som nu måste stänga medicinplatser för att klara budgeten.

Nytänkande

S avsätter även pengar till utveckling av en ny modell för sjukvården. Den nära vården ska öka, central detaljstyrning och administration ska minska.

– Det handlar om att skapa enklare modeller och rutiner. Vårdpersonalen måste få mer tid för patienterna.

Sedan tidigare har Socialdemokraterna presenterat sin satsning på personalens löner. Under två år ska det satsas nästan 250 miljoner vilket ska föra Västra Götaland närmare den nivå som gäller i övriga landet.

Kritiseras

S fick kritik av majoriteten direkt när budgetförslaget kom. Bland annat för att investeringstakten (4,2 miljarder) är lägre än ledningens 4,8 miljarder.

– Vi återkommer angående investeringsfrågan, säger Alex Bergström.

I sitt budgetförslag för 2017 finns det en höjning på kollektivtrafikpriserna på 2,5 procent. Alex Bergström säger att majoriteten vill ha en generell höjning med fem procent, samt en sänkt kostnad för regionen runt-biljetterna.

– Vi vill halvera den föreslagna höjningen. Vi står även fast vid kravet att återinföra den generella ungdomsrabatten, säger Alex Bergström.

Partiet menar även att regionen samlas för mycket av medlen centralt.

– Pengarna ska inte parkeras i regiontoppen, kostnadsutvecklingen är högre än de drygt två procenten som regionbidraget räknas upp med. Vi fördelar mer pengar till de olika nämnderna. De vet ju bäst vad som ska göras, se bara på Skaraborgs sjukhus som nu måste stänga medicinplatser för att klara budgeten.

Nytänkande

S avsätter även pengar till utveckling av en ny modell för sjukvården. Den nära vården ska öka, central detaljstyrning och administration ska minska.

– Det handlar om att skapa enklare modeller och rutiner. Vårdpersonalen måste få mer tid för patienterna.

Sedan tidigare har Socialdemokraterna presenterat sin satsning på personalens löner. Under två år ska det satsas nästan 250 miljoner vilket ska föra Västra Götaland närmare den nivå som gäller i övriga landet.

Kritiseras

S fick kritik av majoriteten direkt när budgetförslaget kom. Bland annat för att investeringstakten (4,2 miljarder) är lägre än ledningens 4,8 miljarder.

– Vi återkommer angående investeringsfrågan, säger Alex Bergström.