17 maj 2016 07:19

17 maj 2016 07:29

Förseningar i tågtrafiken väntas

KOMMUNIKATIONER

Det är förseningar i tågtrafiken för alla tåg på Västra stambanan och Södra stambanan.

Orsaken är ett omfattande signalfel vid Järna till följd av en tidigare nedriven kontaktledning. Reparation pågår och felet beräknas vara lagat 17 maj klockan 21.00.

För mer information se Trafikverkets hemsida.

Orsaken är ett omfattande signalfel vid Järna till följd av en tidigare nedriven kontaktledning. Reparation pågår och felet beräknas vara lagat 17 maj klockan 21.00.

För mer information se Trafikverkets hemsida.