18 maj 2016 08:08

18 maj 2016 17:57

Förseningar i tågtrafiken

KOMMUNIKATIONER

Det är fortsatta störningar i tågtrafiken på Västra stambanan.

Vissa tåg går en annan väg och restiden kan förlängas. Orsaken är det el- och signalfel i Järna, söder om Stockholm, som uppstod på tisdagen. Ett omfattande reparationsarbete pågår.  Vid 17.30 på onsdagskvällen var felet löst. Vid 17.30 på onsdagskvällen var felet löst.

Vissa tåg går en annan väg och restiden kan förlängas. Orsaken är det el- och signalfel i Järna, söder om Stockholm, som uppstod på tisdagen. Ett omfattande reparationsarbete pågår.  Vid 17.30 på onsdagskvällen var felet löst. Vid 17.30 på onsdagskvällen var felet löst.