24 maj 2016 16:16

24 maj 2016 16:16

Ett väntat medicinbeslut

SKARABORG: Avdelning i Mariestad stängs

Östra nämnden tog beslut om att stänga medicinavdelningen vid sjukhuset i Mariestad.
– Vi ska jobba snabbt för att komma i gång med närsjukvårdscentrumet, säger ordföranden Gunilla Druve Jansson (C).

Efter den politiska processen var tisdagsbeslutet, att bland annat skapa ett närsjukvårdscentrum i Mariestad och att avveckla slutenvårdsplatserna, en formalitet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig och lade protokollsanteckningar mot beslutet att stänga medicinavdelningen.

– Nu ska vi öppna mellanvårdsplatser, vilket det i princip handlar om redan i dag. Om vi inte gjort det hade avdelningen inte öppnat överhuvudtaget efter semestern, säger Gunilla Druve Jansson.

Hon betonar att jobbet att skapa centrumet är i full gång. Dagarna efter midsommar ska den politiska styrgruppen, som börjar ta form, ha sitt första möte.

– Vi ska jobba snabbt och få saker och ting på plats så snart som möjligt. Det är bättre än att bara utreda, blir det något som inte fungerar så bra får vi väl göra om.

Nämnden tog även beslut om mål och inriktning de närmaste tre åren. Målet att Skaraborgarna ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 står fast.

Efter den politiska processen var tisdagsbeslutet, att bland annat skapa ett närsjukvårdscentrum i Mariestad och att avveckla slutenvårdsplatserna, en formalitet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig och lade protokollsanteckningar mot beslutet att stänga medicinavdelningen.

– Nu ska vi öppna mellanvårdsplatser, vilket det i princip handlar om redan i dag. Om vi inte gjort det hade avdelningen inte öppnat överhuvudtaget efter semestern, säger Gunilla Druve Jansson.

Hon betonar att jobbet att skapa centrumet är i full gång. Dagarna efter midsommar ska den politiska styrgruppen, som börjar ta form, ha sitt första möte.

– Vi ska jobba snabbt och få saker och ting på plats så snart som möjligt. Det är bättre än att bara utreda, blir det något som inte fungerar så bra får vi väl göra om.

Nämnden tog även beslut om mål och inriktning de närmaste tre åren. Målet att Skaraborgarna ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 står fast.