31 maj 2016 06:00

31 maj 2016 06:00

Förstärkt stöd vid psykiska problem

REGIONEN: Vård av barn och unga

Under två år ska några av regionens vårdcentraler få extra stöd för att kunna ta hand om barn och unga med psykisk ohälsa.
– En av dem ska finnas i Skaraborg, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra nämnden.

Enligt förslaget, som behandlas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen på onsdag, ska fem till sex vårdcentraler i regionen få uppdrag att hjälpa barn och unga (7-18 år) med psykisk ohälsa. Vid varje aktuell vårdcentral ska det finnas minst tre psykologer, varav en med kompetens att kunna utreda begåvningsnivå för personer äldre än 18 år, samt en socionom.

– Tanken är att det under pilotprojektet ska vara en vårdcentral i varje nämndområde. Det ska vara konkurrensneutralt och vårdcentralerna, offentliga såväl som privata, ska kunna söka, säger Gunilla Druve Jansson.

Målgrupp

Målgruppen är barn och unga som elevhälsan inte klarar av men som inte mår tillräckligt dåligt för att behöva få hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström betonar att vårdcentralerna redan har uppdraget.

– Men vi måste vrida vården, så att vi gör mer i ett tidigare skede. Det är också en viktig del i regionens mål att samtliga elever ska gå ur skolan med godkända betyg.

Blir det problem att hitta medarbetare, psykologer tillhör ju bristyrkena?

– Det gäller att vi hittar nya, så att de psykologer som finns inte bara flyttar runt och att det här skapar problem på ett annat ställe.

Projektet löper under två år och ska utvärderas kontinuerligt av en extern kraft. Finansieringen sker via det öronmärkta statsbidraget för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa.

Stockholm och Skåne

Lise-Lotte Risö-Bergerlind vid koncernkontoret har varit med och utrett ärendet. De tittade främst på Stockholms, där just nu 35 vårdcentraler har ett tuilläggsuppdrag, samt Skåne där barn- och undomspsykiatrin, Bup, har en form av filialer för vårdformen på 16 ställen.

– I Skåne har det på kort sikt inte avlastat Bup. Man drar slutsatsen att det är en grupp ungdomar som inte kommit till tidigare, säger Lise-Lotte Risö-Bergerlind.

Enligt förslaget, som behandlas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen på onsdag, ska fem till sex vårdcentraler i regionen få uppdrag att hjälpa barn och unga (7-18 år) med psykisk ohälsa. Vid varje aktuell vårdcentral ska det finnas minst tre psykologer, varav en med kompetens att kunna utreda begåvningsnivå för personer äldre än 18 år, samt en socionom.

– Tanken är att det under pilotprojektet ska vara en vårdcentral i varje nämndområde. Det ska vara konkurrensneutralt och vårdcentralerna, offentliga såväl som privata, ska kunna söka, säger Gunilla Druve Jansson.

Målgrupp

Målgruppen är barn och unga som elevhälsan inte klarar av men som inte mår tillräckligt dåligt för att behöva få hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström betonar att vårdcentralerna redan har uppdraget.

– Men vi måste vrida vården, så att vi gör mer i ett tidigare skede. Det är också en viktig del i regionens mål att samtliga elever ska gå ur skolan med godkända betyg.

Blir det problem att hitta medarbetare, psykologer tillhör ju bristyrkena?

– Det gäller att vi hittar nya, så att de psykologer som finns inte bara flyttar runt och att det här skapar problem på ett annat ställe.

Projektet löper under två år och ska utvärderas kontinuerligt av en extern kraft. Finansieringen sker via det öronmärkta statsbidraget för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa.

Stockholm och Skåne

Lise-Lotte Risö-Bergerlind vid koncernkontoret har varit med och utrett ärendet. De tittade främst på Stockholms, där just nu 35 vårdcentraler har ett tuilläggsuppdrag, samt Skåne där barn- och undomspsykiatrin, Bup, har en form av filialer för vårdformen på 16 ställen.

– I Skåne har det på kort sikt inte avlastat Bup. Man drar slutsatsen att det är en grupp ungdomar som inte kommit till tidigare, säger Lise-Lotte Risö-Bergerlind.