01 jun 2016 06:00

01 jun 2016 06:00

Patientjournaler kan läsas via nätet

VÄSTRA GÖTALAND: Sjukhusen först ut

Nu går det att se sin patientjournal via nätet.
Åtminstone en del. Sjukhusen är först ut och i höst är det Närhälsans tur.

Från och med första juni är sjukhusens journalsystem (Melior) anslutet till systemet. Det innebär att en patient kan, via 1177.se, logga in med sitt bank-id eller sin e-legitimation, och se vad som skrivits.

I början finns det inte så mycket information. Det är bara journalinformation som är skriven från och med 1 juni som är tillgänglig.

– Ingen historisk information kommer att läggas ut, enligt vårt regelverk, säger Ragnar Lindblad, avdelningschef vid regionens kontor för framtidens vårdprocesser.

Den som vill ha äldre dokumentation får, precis som tidigare, begära ut papperskopior. Det var bland annat ett krav från läkarkåren och gäller tills vidare, men Västra Götaland avvaktar en nationell utredning.

Nästa etapp

Under september kommer journalerna från Närhälsan och Habilitering och hälsa att finnas tillgängliga.

Ytterligare någon månad senare ansluts mödravårdens och förlossningens system.

Ännu så länge finns det begränsningar, främst kring psykiatrin och vård av barn.

– Psykiatrin ska in, men vi avvaktar det nationella arbetet om hur det ska gå till. Av samma skäl avvaktar vi med barnen, säger Ragnar Lindblad.

Välkomnar

Carina Gustafsson vid östra patientnämnden, dit patienter med synpunkter på vården kan vända sig, välkomnar systemet.

– En patient har mycket i huvudet under besöket och har ofta svårt att ta in allt, kan man gå in och läsa journalen efteråt brukar allt klarna.

Skaraborgs läkarförening är inte lika positiv. Styrelseledamoten Lars Olén hävdar att journalen är läkarnas arbetsredskap:

– Det är vi som ska informera patienten, men vi kan inte stoppa införandet utan får planera journalskrivandet utifrån att patient kan gå in och läsa. Vi kan ju inte skriva vad som helst; vissa överväganden om diagnoser ska ju kommuniceras direkt med patienten. Samtidigt beror det ju på vilken patientgrupp det handlar om.

Har lyssnat

Han betonar att de ansvariga tagit rimlig hänsyn till läkarnas synpunkter.

– Politikerna vill ju ha det här, vi får under en period vänja oss vid det här.

Från och med första juni är sjukhusens journalsystem (Melior) anslutet till systemet. Det innebär att en patient kan, via 1177.se, logga in med sitt bank-id eller sin e-legitimation, och se vad som skrivits.

I början finns det inte så mycket information. Det är bara journalinformation som är skriven från och med 1 juni som är tillgänglig.

– Ingen historisk information kommer att läggas ut, enligt vårt regelverk, säger Ragnar Lindblad, avdelningschef vid regionens kontor för framtidens vårdprocesser.

Den som vill ha äldre dokumentation får, precis som tidigare, begära ut papperskopior. Det var bland annat ett krav från läkarkåren och gäller tills vidare, men Västra Götaland avvaktar en nationell utredning.

Nästa etapp

Under september kommer journalerna från Närhälsan och Habilitering och hälsa att finnas tillgängliga.

Ytterligare någon månad senare ansluts mödravårdens och förlossningens system.

Ännu så länge finns det begränsningar, främst kring psykiatrin och vård av barn.

– Psykiatrin ska in, men vi avvaktar det nationella arbetet om hur det ska gå till. Av samma skäl avvaktar vi med barnen, säger Ragnar Lindblad.

Välkomnar

Carina Gustafsson vid östra patientnämnden, dit patienter med synpunkter på vården kan vända sig, välkomnar systemet.

– En patient har mycket i huvudet under besöket och har ofta svårt att ta in allt, kan man gå in och läsa journalen efteråt brukar allt klarna.

Skaraborgs läkarförening är inte lika positiv. Styrelseledamoten Lars Olén hävdar att journalen är läkarnas arbetsredskap:

– Det är vi som ska informera patienten, men vi kan inte stoppa införandet utan får planera journalskrivandet utifrån att patient kan gå in och läsa. Vi kan ju inte skriva vad som helst; vissa överväganden om diagnoser ska ju kommuniceras direkt med patienten. Samtidigt beror det ju på vilken patientgrupp det handlar om.

Har lyssnat

Han betonar att de ansvariga tagit rimlig hänsyn till läkarnas synpunkter.

– Politikerna vill ju ha det här, vi får under en period vänja oss vid det här.