03 jun 2016 13:16

03 jun 2016 13:16

Kritiska "hövdingar"om regionförslag

ORGANISATION: Gillar inte den "nya kartan"

Förslaget om storregioner sågas av landshövdingarna. Bara en av 21 är positiv till den nya kartan.

Dagens samhälle har frågat landhövdingarna, som är chefer för länsstyrelserna, om deras åsikter om att bilda sex storregioner. En (Stefan Carlsson, Kalmar) var positiv, sju är negativa, två delvis kritiska, en ser ingen fördel, två tvekar, fyra avvaktar, två neutrala och lika många hade inga synpunkter.

Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland, ser inga fördelar med förslaget. Han tror att det blir problem kring avstånd och sammanhållning, när regionen växer.

Västra Götaland föreslås bilda en region tillsammans med Värmland och Halland. Lena Sommestad, Halland, är negativ. Kenneth Johansson, landshövding i Värmland, är tveksam.

Dagens samhälle har frågat landhövdingarna, som är chefer för länsstyrelserna, om deras åsikter om att bilda sex storregioner. En (Stefan Carlsson, Kalmar) var positiv, sju är negativa, två delvis kritiska, en ser ingen fördel, två tvekar, fyra avvaktar, två neutrala och lika många hade inga synpunkter.

Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland, ser inga fördelar med förslaget. Han tror att det blir problem kring avstånd och sammanhållning, när regionen växer.

Västra Götaland föreslås bilda en region tillsammans med Värmland och Halland. Lena Sommestad, Halland, är negativ. Kenneth Johansson, landshövding i Värmland, är tveksam.